Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Özellikli İşlem
Tıbbi İlgi Alanları

    Diyaliz hasta servisi

    Hepatit hastaları için özel alanlar

    Nefroloji hekim muayenesi imkanı

    Hastanemiz diğer branşlarından indirimli faydalanma imkanı