Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi 2004
Mesleki Deneyim
Sivas Özel Anadolu Hastanesi
Uzmanlar Şifa Tıp Merkezi
SİVMAR Görüntüleme Merkezi
Sivas Devlet Demir Yolları Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

  MR ( 1.5 Tesla)

  BT

  4D Ultrasonografi

  Ayrıntılı Usg

  Renkli Doppler

  Mamografi

  Dijital Röntgen

  HSG

  Skopi

  Kemik Dansitometri

Özellikli İşlem