Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik A.B.D / 2009-2015
Mesleki Deneyim
Medicana Bahçelievler Hastanesi 2015
Tıbbi İlgi Alanları

Radyolojik Görüntüleme
Girişimsel Radyoloji

Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

1. E. Agolli, A. Sulovari, E.D Yilmaz Bayhan, A. Tunaci. Rare Manifestations of Thoracic Sarcoidosis. Radiological Sociaty of North America, Boston, 1-6 Aralık 2013.
2. A. Ucar, E. Agolli, A. Sulovari, B. Acunas. Endovascular stent-graft treatment in a pediatric patient with an iatrogenic splenic artery pseudoaneurysm. The Cardiovascular and Interventional Radiological Society European Congress, Barselona, 14-18 Eylül 2013.
3. A. Uçar, G. Yildirim, E. Agolli, A. Sulovari. Safety of transhepatic route of permanent catheter in patients receiving hemodialysis. The Cardiovascular and Interventional Radiological Society European Congress, Glaskow, 13-17 Eylül 2014.
4. A. Uçar, E. Agolli, A. Sulovari. Successful management with transcatheter arterial particle embolization in a case of infantile hepatic hemangioendothelioma with consumptive coagulopathy. The Cardiovascular and Interventional Radiological Society European Congress, Glaskow, 13-17 Eylül 2014.
5. M. Ilham, Y. Soytaş, A.F.K. Gök, E. Agolli, H. Yanar, K. Günay, C. Ertekin. Acute Embolization for High-risk Surgical Patients with Hemorrhage. 15th European Congress of Trauma & Emergency Surgery & 2nd World Trauma Congress, Frankfurt, 24-27 Mayıs 2014.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitapçığında basılan sözlü sunumlar:
1. İ.Ş.Sarıcı, H. Bakkaloğlu, E. Sivrikoz, R. Güloğlu, H. Yanar, C. Ertekin, S. Bademler, E. Agolli, K.Güven. B. Kaya. Yüksek Riskli Akut Kolesistitli Olgularda Ultrason Eşliğinde Perkütan Kolesistostomi. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 14-18 Eylül 2011.
2. E.Agolli, İ.Ş.Sarıcı, B.Acuntaş, B. Kaya. Yüksek Riskli Akut Kolesistitli Olgularda Ultrason Eşliğinde Perkütan Kolesistostomi. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.
3. E. Agolli, A. Sulovari, A. Uçar, B. Acunaş. Kronik Hemodiyalize Bağlı Olan Hastalarda, Transhepatik Santral Venöz Kateterizasyonun Güvenilirliği. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
4. M. İlhan, M. Üçüncü, K. Gök, E. Agolli, H. Yanar, R. Güloğlu, C. Ertekin. Akut Bilier Pankreatitli Hastalarda Difuzyon Sekanslı Manyetik Rezonans Görüntülemesi Kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi Yerine Kullanılabilir mi? 19.Ulusal Genel Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Nisan 2014.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
1. E. Agolli, A. Kaplan, H. Huseynov, A. Sullovari, B. Bakır, B. Acunaş. Hapşırma Atağı ile İlişkili ve Aspirin Kullanmayan Yaşlı Bir Hastada Rektus Kas Kılıfı Hematomu Olgu Sunumu. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.
2. E. Agolli, A. Kaplan, M. Çelik, N. Murtazayev, B. Bakır, B. Acunaş. Dev Splenik Arter Anevrizmalarda Kesin Tanı Koydurucu ÇKBT Anjio. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.
3. E. Agolli, A. Kaplan, A. Sullovari, E. Valiyev, B.Bakır, B. Dramatik Yaygın Pnömatozis İntestinalis Olgusu. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.
4. A. Kaplan, E. Agolli, E. Valiyev, Y. Önal, B. Bakır, B. Acunaş. Araç İçi Trafik Kazası Nedeniyle Çekilen BT Tetkikinde Rastlantısal Olarak Saptanan Sol Psoas Kası Yokluğu. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.
5. A.Kaplan, E. Agolli, N. Bakar, H. Aşkale, B. Bakır, B. Acunaş. Polispleni Sendromu Olgu Sunumu. 33.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.
7. A. Kaplan, E. Agolli, O. B. Erol, E. Yekeler. Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü Olgu Sunumu. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
8. E. Agolli, G.Yıldırım, B. Bakır, B. Acunaş, A. Tunacı. Rastlantısal Olarak Saptanan Abdominal Aort Orijinli Pulmoner Arter ve İnferior Vena Cava’ ya Açılan Pulmoner Ven: Pulmoner Arterovenöz Fistül Olgu Sunumu. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
9. E. Agolli, A. Sulovari, A. Kaplan, B. Acunaş. Omental Kek Ile Tanı Konulan Burkitt Lenfoma Olgusu. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
10. E. Agolli, M. Dursun, G. Acunaş. Memede Tru-cut Biyopsi Sonrası Görüntülenemeyen Kitle Lezyon. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
11. E. Agolli, A. Sulovari, E. Valiyev, M. Dursun. Kemik Biopsisi İstenilen İki “Do not touch” Lezyonu. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
12. E. Agolli, A.Sulovari, G. Yıldırım, B. Bakır, B. Acunaş. Dramatik Cilt Altı Yaygın Amfizematöz Olgusu: Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi. sonrası. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
13. E.Agolli, A. Sulovari, H. Tuzlalı, A. Uçar, B. Acunaş. Çölyak Arter Kompresyon Sendromunda Kesin Tanı Koydurucu Selektif Kateter Anjiografi; Olgu Sunumu. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
14. E. Agolli, A. Sulovari, N. Alishev, B. Bakır, B. Acunaş. Apendektomi Sonrası Rastlantısal Olarak Saptanan Nöroendokrin Tümör Olgusu. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
15. E. Agolli, H. Tuzlalı, B. Bakır, B. Acunaş. Manyetik Rezonans (MR) ile Böbrek Hücreli Kanserin Geç Dönem Pankreas Metastazı; Olgu Sunumu. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.