Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Marmara Üniversitesi / 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar