Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1970
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) / 1977
Mesleki Deneyim
Medicana International Ankara Hastanesi (Halen)
Üromed Üroloji Merkezi (Türkiye’de ilk Böbrek Taşı Kırma cihazı gelştirilmesine ve imalatına katkıda bulundu. Daha sonraki yıllarda bu ekiple birlikte ultrasonik ve pnömatik litotriptörlerin geliştirilmesinde ve klinik uygulamalarında rol aldı. Dünyada ilk olarak geliştirilen Avicenna (İbn’i Sina) Fleksibil Üreterorenoskopik litotripsi için Türk robotu dünyada büyük ilgi gördü. Bu robotun sunumlarıyla ödüller aldı. HoLEP (Lazerle prostat ameliyatı) ameliyatı için Morcellatör geliştirdi.)
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği (Kurucu ve ABD Başkanı)
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
GATA
Eskişehir Hava Hastanesi
Londra Institute of Urology (1977)
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem
Ürodinami, nörojen mesane,
(PNL) Perkütan Litotripsi,
URS (Üreterorenoskopi),
fURS (Fleksibil Üreterorenoskopik Laser Litotripsi),
Robot ile Böbrek Taşlarının Laserle tedavisi,
Greenlight Laser ile Prostatın Buharlaştırılması,
HOLEP (Holmiyum Laser ile Prostatın Çıkarılması),
İdrar Kaçıran Hastalarda Artifisyel Sfinkter,
Penil Protez
Bilimsel Yayınlar