Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Kocaeli Üniversitei / 2004
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları


Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar