Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi / 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar