Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1983 - 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1993 - 1997
Mesleki Deneyim
Medicana İnternational Istanbul Hastanesi / 2008-2018
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Abd, Yard. Doç Dr. / 2005-2008
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Abd Yard. Doç Dr. / 1999-2005
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Abd, Uzman Dr. / 1997-1999
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Abd, Araştırma Görevlisi / 1993-1997
Tekirdağ Çorlu Verem Savaş Derneği / 1992-1993
Antalya Kumluca Merkez Sağlık Ocağı / 1989-1992
Tıbbi İlgi Alanları

Nükleer Onkoloji
Nükleer Kardiyoloji
Nöropsikiatri

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar