Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve yılı :

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2000

Uzmanlık Eğitimini aldığı yer ve yılı :

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007

Mesleki İlgi Alanları:

Nöroradyoloji,

Girişimsel Radyoloji 

Mesleki Deneyim:

Ankara Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul GATA Radyoloji ABD Askerlik

Muş Devlet Hastanesi

Özel Aksaray Hastanesi

Özel Niğde Hayat Hastanesi

Bilimsel Çalışma

29. Ulusal Radyoloji Kongresi

30. Ulusal Radyoloji Kongresi