+A A-

Prof. Dr. Figen Atalay

Ad Soyad
Figen Atalay
Unvan
Prof. Dr.
Tıbbi Birim
Göğüs Hastalıkları
Şube
MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA
Telefon
0312 292 92 92
E-Posta
fatalay@medicana.com.tr
ONLINE HEKİM
ONLINE RANDEVU

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1994

Mesleki Deneyim

Medicana Int Ankara Hastanesi (2017 - )

Bülent Ecevit Ünv. Göğüs Hast. Hastanesi ABD Başkanlığı (2015-2017)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Prof. (2012)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi,  Doç. (2006-2011)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Yrd. Doç.  (2004-2006)

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi (1991-2004)

Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servis (1989-1991)

Tıbbi İlgi Alanları

-Akciğer kanseri:

Uzun yıllar  Torasik Onkoloji Polikliniği sorumluluğu,  her türlü akciğer kanser kemoterapi protokollerinin uygulanması, ameliyat öncesi hasta değerlendirme, terminal akciğer kanser hastasına yaklaşım konusunda deneyimli.

Bronkoskopi (Fiberoptik); Bronş Lavajı, bronkoalveolar Lavaj (BAL) korumalı BAL, transbronşiyal Biyopsi,transbronşiyal aspirasyon biyopsisi (Sitolojik ve Histolojik iğne ile), sitolojik Fırça, mikrobiyolojik fırça, endobronşiyal biyopsi, total akciğer lavajı, endobronşial ultrasonografi işlemleri konusunda deneyimli.

Bronkoskopik işlemlerin yanı sıra astım, akciğer kanseri, interstisyel akciğer hastalıkları, sarkoidoz, tüberküloz, pulmoner hipertansiyon, KOAH ve solunum yetmezliği hastalarının takip, tetkik ve tedavisini yürütmektedir. Yoğun bakım ve Uyku ve sigara bıraktırma konusunda da deneyimlidir.  

Bilimsel Yayınlar

MAKALELER

1. Atalay, F., Baltacı, V., Alpas, İ., Savaş, İ., Atikcan, Ş.ve Balcı, S, ‘‘ Sister chromatid Exchange rate from pleural fluid cells in patients with malignant mesothelioma,’’  Mutat Res,16, 465 (1-2),159-163 (2000).

2. Atalay, F., Orug, T., Arda, K.,Tosun O,  Atalay, F., ‘‘ An unusual case of hydatid disease located in the erector spinae muscle’’ JBR-BTR , 86, 329-331 (2003).

3. Ünsal, E., Atalay, F., Atikcan, Ş., Yılmaz, A, ‘‘ Prognostic significance of hemostatic parameters in patients with lung cancer,’’ Respiratory Medicine,98, 93-98 (2004).

4.  Karahan,ZC., Atalay, F., Uzun, M., Erturan, Z., Atasever, M., Akar, N, ‘‘ Sequence analysis of rpoB mutations in rifampin-resistant clinical Mycobacterium tuberculosis isolates from Turkey,’’ Microb Drug Resist, 10(4),325-333 (2004).  

5. Ernam,D., Atalay, F., Hasanoglu, HC., Kaplan, O.,  ‘‘Role of biochemical tests in the diagnosis of exudative pleural effusions,’’ Clin Biochem, 38(1), 19-23 (2005). 

6. Atalay, F., Ernam, D., Okten, F., Akar, N.,  ‘‘Elevated FVIII and FIX level in a Behcet's disease patient with intracardiac thrombosis and pulmonary arterial aneurysms,’’ Thromb Res, 115(1-2),159-161(2005).

7. Atalay, F., Ernam, D., Hasanoğlu, C., Karalezli, A., ‘’ Pleural adenosine deaminase in separation of transudative and exudative pleural effusions’’,  Clin Biochem,38,1066-1070 (2005).

8. Atalay, F., Dağlı, Ü., Kuran, S. Özin, Y., Ernam, D., Şahin, B. ‘’Does acid reflux  cause the pulmonary disease?’’, Turk J Gastroenterol, 16(4),199-202 (2005).

9. Karaman MG, Atalay F, Tufan AE, Erdogan A. Pulmonary arterial hypertension in an adolescent treated with methylphenidate.'' J Child Adolesc Psychopharmacol''., 20(3):229-31 (2010).

10. Altuntaş M, Atalay F, Can M, Altın R, Tor M. Serum asymetric dimethylarginin, nitrate, vitamin B12 and homocysteine levels in individual with pulmonary embolism. ''Mediators of Inflammation'', 2011;2011:215057 Epub 2011 Jun 22.

11. Atalay F, Uygur F, Cömert M, Turay Özkoçak I. Postoperative Complications After Abdominal Surgery In Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Turk J Gastroenterol 2011; 22 (5): 523-528.

12. Atalay F, Yurdakan G, Yılmaz Sipahi E. The effect of  endothelin on acute lung injury induced by alpha-naphthylthiourea in rats. Kaohsıung journal of medical sciences 2012 Feb;28(2):72-8.

13. Örnek T, Tor M, Altın R, Atalay F, Geredeli E, Soylu Ö, Erboy F. Clinical Factors Affecting the Direct Cost of Patients Hospitalized with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Int. J. Med. Sci 2012; 9(4):285-290. doi: 10.7150/ijms.4039

14.  Akkoyunlu ME, Altın R, Kart L, Atalay F, Ornek T, Bayram M, Tor M. Investigation of obstructive sleep apnoea syndrome prevalence among long-distance drivers from Zonguldak, Turkey. Multidiscip Respir Med. 2013 Feb 6;8(1):10. doi: 10.1186/2049-6958-8-10.

15.  Ornek T, Atalay F, Erboy F, Altinsoy B, Tanriverdi H, Uygur F, Tor M.

Is pneumoconiosis a factor of severity in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease?  Clin Ter. 2013 Nov-Dec;164(6):e473-7. doi: 10.7417/CT.2013.1639.

.16. Uygur F1, Ornek T2, Tanriverdi H2, Altuntas M3, Altinsoy B2, Erboy F2, Tor M2, Atalay F2. Platelet Indices in Patients with Coal Workers' Pneumoconiosis.  Lung. 2016 Apr 23.

17. Altınsoy B, Öz İİ, Örnek T, Erboy F3, Tanrıverdi H, Uygur F, Altintas N, Atalay F,

Tor MM3. Prognostic Value of Renal Dysfunction Indicators in Normotensive Patients With Acute Pulmonary Embolism. Clin Appl Thromb Hemost. 2016 Mar 24. pii: 1076029616637440.

18. Uygur F1, Tanriverdi H2, Aktop Z3, Erboy F2, Altinsoy B2, Damar M4, Atalay F2. The neutrophil-to-lymphocyte ratio in patients with obstructive sleep apnoea syndrome and its relationship with cardiovascular disease .Heart Lung. 2016 Mar-Apr;45(2):121-5. doi:  0.1016/j.hrtlng.2016.01.002. Epub 2016 Feb 12.

19.Uygur F1, Tanriverdi H1, Can M2, Ornek T1, Erboy F1, Altinsoy B1, Atalay F1, Damar M3, Kokturk F4, Tor M1. The Impact of Obstructive Sleep Apnoea and Nasal Continuous Positive Airway Pressure on Circulating Ischaemia-Modified Albumin  Concentrations. Mediators Inflamm. 2016;2016:8907314. doi: 10.1155/2016/8907314. Epub 2016 Jan 20.

20  Tanrıverdi H1, Uygur F, Örnek T, Erboy F, Altınsoy B, Atalay F, Büyükuysal MÇ, Tekin İÖ, Araslı M, Tor MM. Comparison of the diagnostic value of different lymphocyte subpopulations in bronchoalveolar lavage fluid in patients with biopsy proven sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2016 Jan 15;32(4):305-12.

21. Uygur F1, Tanrıverdi H2, Can M3, Erboy F2, Altınsoy B2, Atalay F2, Ornek T2, Damar 4, Kokturk F5, Tor M2. Association between continuous positive airway pressure and circulating omentin levels in patients with obstructive sleep apnoea. Sleep Breath. 2016 

22. Tanriverdi H1, Erboy F1, Altinsoy B1, Uygur F1, Arasli M2, Ozel Tekin I2, Tor MM1, Atalay F1. Bronchoalveolar Lavage Fluid Characteristics of Patients With Sarcoidosis and Nonsarcoidosis Interstitial Lung Diseases: Ten-Year Experience of a Single Center in Turkey. Iran Red Crescent Med J. 2015 Oct 28;17(10

 23. Altınsoy B, Erboy F, Tanrıverdi H, Uygur F, Örnek T, Atalay F, Tor M. Syncope as a presentation of acute pulmonary embolism. Ther Clin Risk Manag. 2016 Jun 27;12:1023-8. doi: 10.2147/TCRM.S105722. eCollection 2016.

24. Altınsoy B, Öz İİ, Erboy F, Tor M, Atalay F. Emphysema and Airflow Obstruction in Non-Smoking Coal Miners with Pneumoconiosis.

Med Sci Monit. 2016 Dec 13;22:4887-4893.

25. Ernam, D., Atalay, F., Alp, A., Hasanoglu, HC., ‘’ A Behçet’s disease patient with intracardiac thrombüs, pulmonary artery aneurysms complicating recurrent pulmonary embolism ,’’ Tuberk Toraks, 54(2),168-171 (2006).

26.  Ernam, D., Atikcan, Ş., Yılmaz, A., Atalay, F., Demirağ, F., Memiş, L, ‘’ An unusual renal presentation of Wegener’s granulomatosis’’, Tuberk Toraks, 51(2), 193-196 (2003).

27. Örnek T1, Tor M, Kıran S, Atalay F. Prevalence of chronic obstructive pulmonary disease in Zonguldak province of Turkey. Tuberk Toraks. 2015 Sep;63(3):170-7

28. Atalay, F., Arab, C., Atalay, F., Uçar, A., Uğur, P., ‘‘ Mediasten genişleten diğer patolojilerle karışabilen bir akalazya vakası’’, Optimal Tıp Dergisi,5, 38-41 (1992).

29. Turgut, D., Uçar, A., Atalay, F., Nadirler, F., Başer, Y., ‘‘ Pancoast tümörlerinde ultrasonografi eşliğinde transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri’’, Solunum Hastalıkları, 7 (1), 35-46 (1996).

30. Güler, M., Atalay, F., Ergün, P., Özyıldırım, A., Erdoğan, Y., ‘‘ Mediastinal fibrozise bağlı vena kava superior sendromu’’, Solunum Hastalıkları, 7(1), 113-120 (1996).

31.  Ergün, P., Güler, M., Özyıldırım, A., Atalay, F., Erdoğan, Y., ‘‘ Akciğer kanserlerinde bronş lavajı ve serumda CA-125 ve ferritinin tanı değeri’’, Solunum Hastalıkları, 8(2), 251-260 (1997).

32.  Ergün, P., Güler, M., Atalay, F., Büyükyaylacı, S., Dinç, M., Erdoğan, Y., ‘‘ Çok ilaca dirençli Mikobakterium kansasii’’, Solunum Hastalıkları, 9(3), 493-501(1998).

33. Ergün, P., Atalay, F., Güler, M., Turgut, D., Erdoğan, Y., ‘’Fiberoptik bronkoskopi ile tanı konulan tüberküloz olguları’’,   Solunum Hastalıkları, 10, 1-5 ( 1999). 

34. Ergün, P., Atalay, F., Güler, M., Büyükyaylacı, S., Dinç, M., Erdoğan, Y., ‘’ Akciğer tüberkülozu, tüberküloz lenfadenit ve tüberküloz tiroidit’’, Solunum Hastalıkları, 10,197-199 ( 1999).

35.. Alıcıoğlu, B., Erdoğan, A., Koparal, S., Karademir, A., Özkul, M., Atalay, F., Erdoğan, N., ‘’ Hava yollarının helikal BT ile üç boyutlu görüntülenmesi’’, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji,7, 61-66 ( 2001).

36. Atalay, F., Ernam, D., Atikcan, Ş., ‘’ Akciğer kanseri ve plevral efüzyon’’, Solunum Hastalıkları, 12, 274-278 ( 2001).

37. Atikcan, Ş., Atalay, F., Turgut, D., Ünsal, E., ‘’ Pulmoner tromboemboli: 42 olgunun retrospektif değerlendirilmesi’’, Solunum Hastalıkları, 13,87-93 (2002).

38. Atalay, F., Ernam,D., Atikcan, Ş., Akpınar, E., Balcı, S., ‘’ Situs inversus totalis, lung carcinoma and cystic kidney’’, The New Journal  of Medicine, 20(1),48-49 ( 2003).

39. Atalay, F., Ernam, D., Atikcan, Ş., Akpınar, E., Erekul, S., Demirağ, F., ‘’ Primary Ewing’s sarcoma of the thoracic spine presenting with pulmonary nodule’’, Turkish Respiratory Journal, 4(3),138-141 ( 2003).

40.. Atikcan, Ş., Tozlu, Ç., Ernam, D., Atalay, F., Ünsal, E., Eryılmaz, T., Karasu, S., ‘’ Kronik obstrüktif akciğer hastalığında hipofosfatemi prevelansı ve hastalığın şiddetiyle serum ve kas fosfor düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi’’, Akciğer Arşivi, 4, 16-20 ( 2003).

41. Atalay, F., Bektaş, M., Ernam, D., Akpınar, E., Atikcan, Ş., ‘’ Fiberoptik bronkoskopi uygulanan hastalarda oksijen satürasyonu ve EKG bulgularının değerlendirilmesi’’ Akciğer Arşivi, 4, 213-216 ( 2003).

42. Atikcan, Ş., Ernam, D., Atalay, F., Ünsal, E., ‘’ Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları ( retrospektif bir değerlendirme)’’, Akciğer Arşivi, 4, 207-212 (2003).

43. Ernam, D., Atalay, F., Atikcan, Ş., ‘’ A retrospective evaluation of 571 lung carcinoma patients’’, Turkish Respiratory Journal, 4(2), 67-69 (2003).

44. Atalay, F., Akar, N., Turgut, DE., Aysev, D., Ergün,P., Erdoğan, Y.,“ Catalase-peroxidase gene(Kat G) deletion in isoniazid resistant strains of Mycobacterium tuberculosis” , T Klin J Med Sci , 24, 243-246 (2004).

45. Atalay, F., Hasanağlu, H.C., Ernam, D., Sevgili, S., Ertürk H., ‘’ Toraks bilgisayarlı tomografi ile saptanan intratorasik guatr olgularının değerlendirilmesi’’. Solunum Hastalıkları, 16(1),7-11 (2005).

46. Ernam, D., Atalay, F., Atikcan, Ş., Şimşek, C., ‘’ Malign plevral mezotelyoma: 53 olgunun retrospektif analizi’’, Solunum Hastalıkları, 16(4), (2005).

47. Güngen, A., Atalay, F., Hasanoğlu, H., Karalezli, A., Yavuz, M., ‘’ Astımlı olgularda konvansiyonel tedavinin ve erdosteinin oksidatif stres üzerine etkisi’’, Solunum Hastalıkları,16(3),(2005).

48.  Atalay, F., Ernam, D., Hasanoğlu, C.H., ‘’ Tüberküloz ve tüberküloz dışı plevral efüzyonda plevral adenozin deaminaz , serum adenozin deaminaz ve plevral /serum adenozine deaminazın tanı değeri , Solunum Hastalıkları, 17(1), (2006)

49. Atalay, F., Tor, M., Erboy, F., Açıkgöz, Ş., ‘’ Acil servise başvuran hastaların D-dimer düzeylerinin analizi’’, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (MediForuM) , 2(3) (2006).

50.. Karahan ZC, Tekeli A, Atalay F, Akar N. Mycobacterium tuberculosis suşlsrının polimeraz zincir reaksiyonu(PZR) yöntemi ile genotiplendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 59: 139-143, 2006.

51. Ernam, D., Atalay, F., Atikcan, Ş., Güngen, A., Demirağ, F., ‘’ Solitary fibrous tumor ( A case report)’’, Solunum Hastalıkları,17(3), (2006).   

52. Ernam, D., Atalay, F, Kaplan,Ö.  “Malign plevral mezotelyoma ve pulmoner adenokarsinomda biyokimyasal parametreler”, Solunum Hastalıkları,20(1),12-16(2009).

53. Ernam, D., Atalay,F, Demirağ,F. “Bir grup akciğer adenokarsinom olgularının değerlendirilmesi”, Solunum Hastalıkları,20(2)29-52 (2009).

54. Akkoyunlu ME, Altın R, Kart L, Tor M, Altunkaya SA, Atalay F, Örnek T. Akut Masif Pulmoner Embolide Lokal İntravasküler İntravasküler Trombolitik Uygulama: Olgu Sunumu. Akciğer Arşivi 2007; 8: 137-9.

55. Solak Tekin N, Atalay F, Sezer T, Hekimoğlu ÖK, Akkoyunlu ME. Duysak S. Behçet Hastalığında Pulmoner Fonksiyonların Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Dermatoloji 2007;17(3): 166-170

56. Akpınar E, Atalay F, Akpınar S, Atikcan Ş. Stabil Astımlı Hastalarda Atipik Solunum Yolu Patojenlerinin Antikor Seroprevalansı. Solunum hastalıkları, 2008, Cilt 19, Sayı 2, Sayfa(lar) 045-051.

57.  Ernam, D., Atalay, F., ‘’ Reaktif hava yolu disfonksiyon sendromu (RADS) (İrritan indükte astım)’’, Solunum Hastalıkları, 16(3) (2005).

58. Atalay F. Mesleki parankimal akciğer hastalıkları. Solunum, 10, Diffüz parankimal akciğer hastalıkları özel sayı; 26-33, (2008)

59. F Yildiz, AB Dursun, R Disçi. Prevalence of asthmatic smokers: Turkish experience (PASTE Study), (2014)

KİTAP VEYA ANSİKLOPEDİLERDE KONU YAZARLIĞI ve EDİTÖRLÜK

 1) Atalay, F., ve Atikcan, Ş., ‘’ Pulmoner vasküler tutulum’’ , İntersitisyel Akciğer Hastalıklarına Genel Yaklaşım , ed  Erdoğan Y ve Samurkaşoğlu B ,87-93, Ankara :Güneş kitabevi,  2002. 

 2) Atikcan, Ş., Atalay, F., Ernam, D., ‘’ Konnektif doku hastalığında interstisyel akciğer hastalığı’’, Difüz parankimal akciğer hastalıkları,ed  Erdoğan Y ve Samurkaşoğlu B, 195-224, Ankara,Mesut basımevi, 2004. 

 3) Ernam, D.,  Atalay, F.,  ‘’Asbestozis ve asbeste bağlı plevral fibrozis’’, Difüz parankimal akciğer hastalıkları,ed  Erdoğan Y ve Samurkaşoğlu B,147-156, Ankara:Mesut basımevi, 2004.

 4) Atalay F. Hematolojik toksisiteye yaklaşım, Akciğer kanserinde Kemoterapi Uygulama Başvuru kitabı, ed Gülhan M ve Atalay F, 79-97, Probiz Ltd, 2012

 5) Atalay F. Kemoterapiye bağlı hepatotoksisiteye yaklaşım, Akciğer kanserinde Kemoterapi Uygulama Başvuru kitabı, ed Gülhan M ve Atalay F, 105-111, Probiz Ltd, 2012

 6) Atalay F. Fonksiyonel değerlendirme. Bronşektazi kitabı, ed Kartoğlu Z, Okutan O,39-43.2013

 7)Atalay F. Pulmoner rehabilitasyon programında noninvazif mekanik ventilasyon. KOAH'da  pulmoner rehabilitasyon. ed. Nilgün Gürses , çiğdem Biber,143-149 Probiz ltd 2013

Davetli Konuşmacı


Türk Gögüs Hastaliklari Yeterlilik Kurulu'ndan Board belgesi sahibi ve 2017 yilinda resertifiye edildi.

Medicana International Ankara

Adres:

Söğütözü Mah. 2176. Cad. No.3 06520 Söğütözü/Ankara

Telefon: 0312 292 92 92
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334