Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1978 - 1984
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi ABD / 1986-1992
Mesleki Deneyim
Klinik Direktörü / Medicana International İstanbul Hastanesi / 2008- ..
Profesör / Yeditepe Üniversitesi / 2005-2007
Klinik Direktörü / Medicana Çamlıca Hastanesi / 2002-2003 ve 2005-2009
Klinik Şefi / Siyami Ersek Hastanesi / 2001-2008
Klinik Direktörü / TDV 29 Mayıs hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği / 2000-2001
Doçent / İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi / 1995 -2000
Yardımcı Doçent / Temmuz-1993’de İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim dalında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı.
Uzman doktor / 1992 yılında Kalp-Damar Cerrahisi uzmanı oldu ve İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim dalında ve Florance Nightingale hastanesinde uzman olarak çalışmaya başladı.
Asistan doktor / 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim dalında uzmanlık
Pratisyen doktor / 1984-1986 / Bitlis

Yurtdışı yardım ameliyatları
Yemen Cumhuriyeti / Mart 2009
Kazakistan / Mart 2018

Yurtdışı Eğitim
-01.02.1994 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle, Belçika’nin Aalst şehrinde “Onze Lieve Vrouwe Ziekenhuis” hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi
-01.03.1996 tarihinden itibaren, 6 ay süreyle, Amerika’da Alabama Üniversitesi Kalp Cerrahisi Kliniğinde Dr. A.D Pacifico ve Dr. J. Kirklin ile “special postgraduate fellow” kadrosunda çalıştı.
-05.09.1996 tarihinden itibaren bir ay süreyle NewYork Columbia Presbyterian Üniversitesinde erişkin ve konjenital kalp cerrahisi
-Ağustos –1998’da bir ay süreyle Londra’da Great Harmond Street Hospital’de pediyatrik kalp cerrahisi
-1999 yılında Paris’te La pitie Hospital’de “çalışan kalpte koroner bypass“ workshop’una katıldı.
-1999 yılında Paris’te Marie Lannelongue Hospital de pediyatrik kalp cerrahisi üzerine gözlemlerde bulundu.
-2001 yılında Hollanda’da Sn. Antonius Hospital’de çalışan kalpte koroner bypass konulu eğitim aldı.
-2007 yılında Almanya’da Giessen Üniversitesinde pediyatrik kalp cerrahisi alanında incelemelerde bulundu.
-2009 yılında İtalya’nın Massa şehrinde Pasquinucci Hastanesinde Dr. Glauber ve ekibinden “minimal invazif mitral tamiri“ konusunda eğitim aldı.
-2012 yılında Washington Children's Hospital'da çocuk kalp cerrahisi bölümünde incelemelerde bulundu.
Tıbbi İlgi Alanları

Kompleks yenidoğan ve bebek kalp cerrahisi
Ross operasyonu ve LVOT cerrahisi
Double switch operasyonu
David prosedürü
Aort cerrahisi
Kalp Kapak tamiri
Küçük insizyonlar ile kalp cerrahisi
Arteryel greftler ile Koroner bypass cerrahisi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Uluslararası Dergilerde Yayınlar
•40
Yurtiçi Dergilerde Yayınlar
•51
Kitaplar
•01. Bilal MS: Akut Miyokard Infarktüsünde Cerrahi Revaskülarizasyon. in Akut Miyokard Infarktüsü: Komplikasyonlar. Ed: Enar R. Argos A.S. 1999 Istanbul P: 567-594
•02. Bilal MS: Akut Miyokard Infarktüsünde Mekanik Komplikasyonlarin Cerrahi Tedavisi. In Akut Miyokard Infarktüsü: Komplikasyonlar. Ed: Enar R. Argos A.S. 1999 Istanbul P: 595-632
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler
•51
Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler
•205