Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Numune Hastanesi 1998
Mesleki Deneyim
Mc Gıll Unıversıty Montreal
Ankara Numune Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
Prostat,androloji,infertilite,böbrek Taşı
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Çok sayıda bilimsel yayını bulunmaktadır