Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi (2007-2012)
Mesleki Deneyim
Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Siverek Karabahçe Sağlık Ocağı pratisyen hekimlik (2006-2007 Mecburi Hizmet)
Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (2012-2014 Mecburi Hizmet)
Şanlıurfa Viranşehir Medisa Tıp Merkezi  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (2014)
Üsküdar Anadolu Hastanesi ( 2015- 2017)
Kadıköy Medicana Hastanesi (2017- Halen)
Tıbbi İlgi Alanları
Gebelik Takibi ve Doğum, Ürojinekoloji, İdrar kaçırma, Laparoskopik ve Histeroskopik Cerrahi
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar

YURTDIŞI YAYINLAR

1-Banu Öndeş. 8 th Term pregnancy in uterus didelphys: a rare case report. Case Reports in Perinatal Medicine. 2017; 20160025

2-Öndeş B, Uluba M, Cevizci S. Comparison of infants of adolescent and advanced age mothers in spontaneous vaginal deliveries occured between 2003 and 2013 . Acta Medica International. 2016;3(2):4-8.

3-ÖNDEŞ B. A rare fetal umbilical cord complication: 37 week antenatal loss. Proc Obstet Gynecol. 2016 Aug 18;6(2):Article 6

4-ÖNDEŞ B, Uluba M, Cevizci S. Comparison of infants of adolescent and advanced age mothers in spontaneous vaginal deliveries occured between 2003 and 2013 . Acta Medica International. 2016;3(2):4-8.

5- Yumru AE, Bozkurt M, Dincgez B, ÖNDEŞ B, Kavsi B,Yumru C. Can Vaginal Hysterectomy be Left for the Treatment of Advanced Stage of Pelvic Organ Prolapse? J Androl Gynaecol. 2014;2(1): 3.

6-  ÖNDEŞ B, Yumru AE, Şenturk A, Dincgez B, Bozkurt M, Yumru C. Application of Bakri

Balloon in a patient who developed massive postpartum hemorrhage after Caesarean Section. Proceedings in Obstet Gynecol. 2013;3(3):6.


7- Yumru AE, Dincgez B, Dogru F, ÖNDEŞ B, Bozkurt M, Yumru C. Is it essential to perform

preoperative diagnostic curettage in patients scheduled for uterine myoma surgery. Proceedings in Obstet Gynecol. 2013;3(2):11.


8- Dincgez B, Bozkurt M, ÖNDEŞ B, Yumru AE, Yumru C. Adnexal torsion in the first trimester

of a spontaneous pregnancy: detorsion and oophoropexy. Proceedings in Obstet Gynecol. 2013;3(3):4.

9- Yumru AE, Dinçgez Çakmak B, ÖNDEŞ B, Ergez M. Surgical correction of female urinary incontinence: comparison of colporrhaphy, sling and suspension procedures. J Int Med Res. 2012;40(5):1942-8.

10- Bozkurt M, Yumru AE, Coskun EI, ÖNDEŞ B. Laparoscopic management of a translocated intrauterine device embedded in the gastric serosa. J Pak Med Assoc. 2011 Oct;61(10):1020-2.


YURTİÇİ YAYINLAR

1-Ayşe Ender Yumru,Burcu Dinçgez , Banu Öndeş, Abdülhamit Bozyiğit . Epidemiologic Characteristics and Management of Subjects Who Were Diagnosed with Trophoblastic Disease. Erciyes Med J 2012; 34: 106-110.

2- Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Banu Öndeş, Naz Atalay .The Relation Between Gender of Babies, Macrosomia and Cesarean Ratio in 11561 Deliveries. JAREM 2011; 1: 18-20.

3- Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş . Approach to the Infertile Couple and Choice of the Optimum Patient for In Vitro Fertilization. JAREM 2011; 1: 57-60.

4- Banu Öndeş ,Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez. Uterusta Dev Myom.  JAREM 2011; 1: 32-32.

5- Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Yavuz Tahsin Ayanoğlu. - Investigation of Ovarian Granulosa Cell Tumors Together with Presentation of Two Cases in Light of the Literature. JAREM 2012; 2: 87-88.

 

YURTDIŞI BİLDİRİLERBİLDİRİLER

Yurtdışı Poster Bildiriler

1-B.ÖNDEŞ, M.ULUBA, S.CEVIZCI. A Comparison Study For The Babies of Adolescent and Advanced Aged Mothers. 11th World Congress of Perinatal Medicine June 2013, Moscow,Russia.

1-Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Arzu Ayraler, Ayşe Ender Yumru. Bakırlı Rahim İçi Araç Kullanan ve Kullanmayan Hastalarda Servikovaginal Kültür, Chlamydia,Mycoplasma ve Ureaplasma Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

YURTİÇİ BİLDİRİLER

Yurtiçi Sözlü Sunum Bildirileri

2-Burcu Dinçgez, Ayşe Ender Yumru, Ebru İnci Coşkun, Banu Öndeş, Eflatun Faruk Özdemir. Levonorgestrelli İntrauterin Sistem Kullanan Kadınlarda Mood Değişikliklerinin Araştırılması. . 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.


Yurtiçi Poster Bildiriler

1-Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt. Komplikasyonsuz Terme Ulaşan Bir Sakrokoksigeal Teratom Olgusu.14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya

2-Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt, Sibel Cevizci, Meltem Tekelioğlu. Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Olgularda Eğitim Düzeyinin Abortus Sayısına Etkisi. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya

3-Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Meltem Tekelioğlu, Ali Murat Kasapoğlu, Gürsoy Burak Kurt. Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkların Malign Formu: Koryokarsinom Ve Bir Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya

4-Ayşe Ender Yumru, Hakan Erenel, Murat Bozkurt, Burcu Dinçgez Çakmak, Veysel Şal, Banu Öndeş, Muhammet Serhat Yıldız. Overin Metastatik Tümörlerinin Bir Olgu Eşliğinde İrdelenmesi. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya

5- Meltem Tekelioğlu, Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez Çakmak, Betül Dündar, Gülten Özgen, Banu Öndeş, Murat Bozkurt. Myoma uteri Nedeni İle Opere Edilen İnsidental Erken Evre Endometrium Kanseri Olgusu. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya

6-, Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt, Banu Öndeş, Burcu Dinçgez Çakmak. Alternatif bir Laparoskopik Giriş Yeri Olarak  Tanımlana Jain Noktasının  Geçirilmiş Multipl Cerrahisi Olan hastada Güvenle Kullanımı. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya

7- Murat Bozkurt, Ayşe Ender Yumru,Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Serkan Kumbasar, Aytek Bulat Şık, Mert Ulaş Barut.  Vaginal Muayene İle İlgili  Yazılı hasta Bilgilendirmesinin  hastaların kaygı seviyeleri Üzerine etkilerinin İncelenmesi. 14.Ulusal Jinekoloji ve Obsterik Kongresi 5-9 Ekim 2016, Antalya

8-Bahar Dağ Can, Arzu Ayraler, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru. Gestasyonel Diyabetes Mellitus Sıklığının İncelenmesi. 2. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi  15-19 Mayıs 2013, Kuşadası.

9-Zeynep Pehlivan, Arzu Ayraler, Bahar Dağ Can, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Hülya Akan.Gebelik ve İdrar Yolu İnfeksiyonu Sıklığının Araştırılması. 3.Aile Hekimliği Araştırma Günleri, 8-11 Kasım 2012, İzmir.

10-Arzu Ayraler, Zeynep Pehlivan, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Hülya Akan. Birinci Trimester Gebelerde Anemi Değerlendirilmesi, 8-11 Kasım 2012, İzmir.

11-Mehmet Uçar, Arzu Ayraler, Zeynep Pehlivan, Banu Öndeş. Sağlıklı Gebelerde Hepatit B Taraması. 6.Aile Hekimliği Güz Okulu, 19-23 Eylül 2012, Antalya.

12-Zeynep Pehlivan, Arzu Ayraler, Mehmet Uçar, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru. Birinci Trimester Gebelerde Tiroid Metabolizması Değerlendirmesi, 19-23 Eylül 2012, Antalya.

13-Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Maviş Özge Özgan. Overin dev Müsinöz Kistadenomu: Olgu Sunumu. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

14-Burcu Dinçgez, Banu Öndeş, Seval Zeren, Ayşe Ender Yumru. Maternal Mortalitenin En Önemli  Nedenlerinden Biri: Septik Abortus. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

15-Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Naz Atalay. Antenatal Takipteki  40 Gebenin Plasental Patolojilerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

16-Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Banu Öndeş, Berker Kavşi. İleri Evre Pelvik Organ Prolapsusu Tedavisinde Vajinal Histerektomi Terk Edilebilir Mi?: Olgu sunumu. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

17- Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez, Banu Öndeş, Elif Sümer, Berker Kavşi. Yeni Bir Kontraseptif Yöntem, 75 µG/Gün Desogestrel: Prospektif Çalışma. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

18-Erhan Osman Gündoğdu, Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Naz Atalay, Ayşe Ender Yumru. Kliniğimizde 1 Ocak 2000-31 Aralık 2011 Tarihleri Arasındaki Sezaryen Doğum Oranlarının 2010-2011 Genelgeleri Öncesi ve Sonrası Karşılaştırılması. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

19-Burcu Dinçgez, Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş, Abdülhamit Bozyiğit. Fournier Gangreni: Olgu Sunumu. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

20-Burcu Dinçgez, Vehbi Sermet Akar, Fatma Ketenci Gencer, Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru. Kliniğimizde 2002-2012 Yılları Arasında Tanı Almış 268 Ektopik Gebelikten Ovaryan Ektopik Gebelik Olanların İncelenmesi. 10.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

21- Murat Bozkurt, Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş, Burcu Dinçgez, Serkan Kumbasar, Aytek Bulat Şık,Mert Ulaş Barut. Vaginal Muayene İle İlgili Yazılı Hasta Bilgilendirmesinin Hastaların Kaygı Seviyeleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

05 - 09 Ekim 2016,  Antalya


22- Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt, Banu Öndeş, Burcu Dinçğez Çakmak. Alternatif Bir Laparoskopik Giriş Yeri Olarak Tanımlanan Jain Noktasının Geçirilmiş Multipl Cerrahisi Olan Hastada Güvenle Kullanımı. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi05 - 09 Ekim 2016,  Antalya


23- Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt. Komplikasyonsuz Terme Ulaşan Bir Sakrokoksigeal Teratom Olgusu. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

05 - 09 Ekim 2016,  Antalya

 23-Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Murat Bozkurt, Sibel Cevizci, Meltem Tekelioğlu. Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Olgularda Eğitim Düzeyinin Abortus Sayısına Etkisi. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.05 - 09 Ekim 2016,  Antalya


24- Banu Öndeş, Ayşe Ender Yumru, Meltem Tekelioğlu, Ali Murat Kasapoğlu, Gürsoy Burak Kurt

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıkların Malign Formu: Koryokarsinom Ve Bir Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.05 - 09 Ekim 2016,  Antalya


25-Meltem Tekelioğlu, Ayşe Ender Yumru, Burcu Dinçgez Çakmak, Betül Dündar, Gülten Özgen, Banu Öndeş,Murat Bozkurt. Myoma Uteri Nedeniyle Opere Edilen İnsidental Erken Evre Endometrium Kanseri Olgusu. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.05 - 09 Ekim 2016,  Antalya


26-Ayşe Ender Yumru, Hakan Erenel, Murat Bozkurt, Burcu Dinçgez Çakmak, Veysel Şal, Banu Öndeş, Muhammet,Serhat Yıldız. Overin Metastatik Tümörlerinin Bir Olgu Eşliğinde İrdelenmesi. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.05 - 09 Ekim 2016,  Antalya


27-Mert Ulaş Barut, Murat Bozkurt, Caner Kaçmaz, Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş, Burcu Çakmak. Fetal Hipoplastik Sol Kalp Sendromu. 14. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi.05 - 09 Ekim 2016,  Antalya


28- Ayşe Ender Yumru , Banu Öndeş , Meltem Tekelioğlu , Suat Karataş , Muhammed Serhat Yıldız. Büyük Myomlarda Frozen Sectıon Her Olguda Gerekli Midir? 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Antalya / Turkey


29- Banu Öndeş , Ayşe Ender Yumru. Is Colphoscopy Essentıal For All Postmenopausal Bleedıngs? 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Antalya / Turkey


30- Ayşe Ender Yumru , Banu Öndeş , Veysel Şal, Meltem Tekelioğlu.Malignite İle Birlikteliği Olan Nadir Bir Actinomyces Olgusu. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics and Gynaecology May 17-21, 2017, Antalya / Turkey

Diğer Yayınlar

KİTAP  BÖLÜM ÇEVİRİSİ

“KOÇ, Klinik Olgu Çözümleri, Obstetrik ve Jinekoloji” Çeviri Editörü: Doç. Dr. Ayşe Ender Yumru.

Olgu  7 : İnfertil Bir Çift, 57 (Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş.)

Olgu 8: 16 Yaşında, Acil Kontrasepsiyon İsteyen Hasta: Reprodüktif Yaşam Boyunca Kontrasepsiyon Seçenekleri, 62 ( Banu Öndeş, Maviş Özge Özgan)

Olgu  9: 22 Yaşında Vajinal Akkıntısı Olduğunu İfade Eden Kadın, 72 ( Banu Öndeş )

Olgu  11: Emekli Bir Öğretmen ‘Bir şey Sarkıyor’ Hissini İfade Ederek  Müracaat Etmiştir, 83 ( Ayşe Ender Yumru, Banu Öndeş )

Olgu   13  : 68 Yaşında Uzun Süren Vulvar Kaşıntısı olan hasta, 92 ( Banu Öndeş )

Olgu  15: 37 Yaşında Forsepsle Doğumdan Sonra Ağır Vaginal Kanaması Olan Hasta, 103 (Banu Öndeş )

Olgu  17: 34 Yaşında Gebeliğinin 33. Haftasında Ağrısız Vaginal Kanaması Olan Hasta, 116 ( Banu Öndeş )

Olgu  21: 24 Yaşında İnsülin Bağımlı Diyabeti Olup Gebelik Planlayan Hasta, 138 ( Banu Öndeş)

Olgu  26: Rutin Antenatal Taramada HIV Pozitif Saptanan 26 Yaşında Kadın, 165 ( Maviş Özge Özgan, Banu Öndeş )


KURS KATILIMLARI (SERTİFİKALI)

1- Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Fetal Kalp Taraması Kursu, 7 Mart 2010, İstanbul

2- Pelvik Tabanın Gebelik ve Doğumda Korunması Doktor Grubu Kursu, 23 Eylül 2010, İstanbul

3- İnkontinans ve Prolapsusun Güncel Tedavisi: Cerrrahi Workshop, Kadıköy Şifa Kadın Sağlığı Paneli, 27 Kasım 2011, İstanbul

4- Laparoskopik Histerektomi Kursu, JED, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 17 Aralık 2011, Tekirdağ

5- Amerikan Hastanesi Temel Epidemiyoloji Kursu, 25 Şubat 2012, İstanbul

6- Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İlk Trimester: Tanı ve Tedavi, Perinatal Tıp Vakfı, 21 Nisan 2012, İstanbul

7- The Fetal Medicine Foundation, The 11-13 Weeks Scan, 2 Mayıs 2012

8- The Fetal Medicine Foundation, Antenatal Surveillance, Doppler Ultasound, 3 Mayıs 2012

9- The Fetal Medicine Foundation, Cervical Assessment, 3 Mayıs 2012

10- The Fetal Medicine Foundation, Basic Fetal Echocardiography, 3 Mayıs 2012

11- Postgraduate Training Course, Fetal Heart, Perinatal Tıp Vakfı, 20 Mayıs 2012, İstanbul

12- Postgraduate Training Course, Fetal Abdomen, Perinatal Tıp Vakfı, 16 Haziran 2012, İstanbul

13- Postgraduate Training Course, Fetal Heart, Perinatal Tıp Vakfı, 9 Eylül 2012, İstanbul

14- Postgraduate Training Course, Cranium-Face-Neck-Neural Tube, Perinatal Tıp Vakfı, 20 Ekim 2012

15- Postgraduate Training Course, Fetal Anomaly: Thorax and Skelatal, Perinatal Tıp Vakfı, 11 Kasım   2012

16- Acıbadem Üniversitesi Jinekolojik Endoskopi Kursu ve Cerrahi Workshop ( Laparoskopik Sütür Teknikleri Kursu- İleri Düzey Laparoskopik Cerrahi Kursu), 28 Şubat- 1 Mart 2015, İstanbul

17- 4. Teorik ve Pratik Uygulamalı Histeroskopi & Laparoskopi Kursu (Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği & Medipol Üniversitesi), 7-8 Mart 2015, İstanbul

18-  Perinatal Kurslar, Fetal Toraks, Perinatal Tıp Vakfı, 15 Mart 2015, İstanbul

19- İTF Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk ve Ergen Jinekolojisi Kursu, 20 Mart 2015, İstanbul

20-  Obtetrik Anal Sfinkter Hasarına Multidisipliner Yaklaşım ve Anorektal Ultrasonografi Kursu, 17-18 Nisan 2015, İstanbul

21-Episiotomy, Third and Fourth Degree Tears Hands-On Workshop, 18 Nisan 2015, İstanbul

22- Postgraduate Training Course, İkiz Gebelikler, Perinatal Tıp Vakfı, 24 Mayıs 2015, İstanbul

23- Perinatal Kurslar, İlk trimester: Anatomi, Doppler, Tarama,Perinatal Tıp Vakfı, 9 Ağustos 2015, İstanbul

24- Kontrasepsiyon Kursu, 5.Üreme Tıbbi ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 28 Ekim 2015, Antalya

25- Perinatal Kurslar, Fetal Kalp, Perinatal Tıp Vakfı, 13 Aralık 2015, İstanbul

26- Perinatal Kurslar, Birinci Trimester Muayene: Tarama ve Tanı, Perinatal Tıp Vakfı, 10 Ocak 2016, İstanbul

27- Perinatal Kurslar, Antenatal Muayene, Perinatal Tıp Vakfı, 21 Şubat 2016, İstanbul

28-Ovulasyon İndüksiyonu Kursu, 4. Acıbadem Kadın Doğum Günleri,8 Nisan 2016, İstanbul

29- Fetal Brain, Ian Donald Advanced Ultrasound Course, 24 Nisan 2016, İstanbul

30- Fetal Beyin, , Perinatal Tıp Vakfı,25 Eylül 2016, İstanbul

31-Akademik gelişme ve İstatistik Sempozyumu, Perinatal Tıp Vakfı, 25 Aralık 2016, İstanbul

32-Taze Donmuş kadavra Üzerinde Gerçek Zamanlı Diseksiyon Eşliğinde İnteraktif Laparoskopik Cerrahi Kursu, 23 Ekim2016, İstanbul

33-  Jinekoloji ve İnfertilitede İleri Ultrason ve HSG Kursu, 12 Mart 2017, İstanbul

34- Jinekolojik Laparoskopi Kursu, 5.Acıbadem Kadın Doğum Günleri, 7 Nisan 2017

35- GyneFix teknik Eğitim Semineri, 17 Mayıs 2017, Antalya

36-Ürojinekoloji 8 saatlik Kadavra Başı Pratik Eğitim, Kadavra Disseksiyonu, 25 Adet Ürojinekolojk Ameliyatta Cerrahi Uygulama ve Asistans, 23-23 Temmuz 2017, Bahçeşehir Üniversitesi, Kocaeli, İstanbul

37- Histreoskopik Cerrahi Kursu, Minimal invaziv Jinekolojik Cerrahi, 1 Ekim 2017, İstanbul