Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1988
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1997
Mesleki Deneyim
Bahçelievler Medicana Hastanesi / 2013-
Özel Kaanmed Tıbbi Tahlil Laboratuarı / 2012-2013
Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / 1998-2012
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 1994-1998
Aydın SSK Hastanesi/ 1988-1990
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
A1. “Evaluation of Vitamin D Assays According to the Measurement Range and Statistical Method” aNihal Yücel, bNilgün Uzun Kara, aÖzlem Çakır Madenci, aLale Dağdelen, aDerya Akbaba, aAsuman Orçun Kaptanağası. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 2014-40251.
A2. “Tıbbi Laboratuvarlarda Madde Analizleri” Küme T, Karakükcü Ç, Kara Uzun N, Pınar A. Türk Klinik Biyokimya Derg 2016; 14(1): 58-71.
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
B1. “Bağımlılık Yapıcı Madde Testlerinde Türkiye’deki Durum” Nilgün Uzun (Sözlü Bildiri) XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi 29 Kasım- 2 Aralık 2011 Adana.
B2. “Bağımlılıkta Laboratuarın Yeri” Nilgün Uzun (Sözlü Bildiri) 7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 8-12 Aralık 2011 Antalya.
B3. “Bağımlılık Yapıcı Madde Testlerinde Laboratuvar” Nilgün Uzun (Sözlü Bildiri) XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (Türk Klinik Biyokimya Derneği) 12-15 Nisan 2012, Marmaris.
B4. “Madde Bağımlılığının İzlemi: Postanalitik Süreç” (Sözlü Bildiri) XV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (Türk Klinik Biyokimya Derneği) 23-26 Nisan 2015, Fethiye.
Türk Klinik Biyokimya Derneği Yayınları:
B5. Uzun NK, Karakükçü Ç, Küme T. , Pınar A. Madde Analizlerinde Laboratuvar: Meta Basım; 2016.
B6. Uzun NK, Karakükçü Ç, Küme T. , Madde Analizlerinde Laboratuvar: Meta Basım; 2015.
DİĞER YAYINLAR (posterler)
C1. “Effect of Storage Temperature on THC-COOH Level in Urine” Ayşe Parlar, Ahmet Ayer, Nilgün Uzun (Poster) 12th International Congress of Therapeutic Drug Monitoring and Clinical Toxicology 2-7 October 2011 Stuttgart, GERMANY.
C2. “Türkiye’de Madde Bağımlılığı” Atila Karaalp, Nilgün Uzun. XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi 29 Kasım- 2 Aralık 2011 Adana.
C3. “Madde Kullanımının Yönelimi” Nilgün Uzun, Atila Karaalp. 7. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi 8-12 Aralık 2011 Antalya.
C4. “GC/MS ile İdrarda Esrar Metabolitlerinin Kantitatif Konfirmasyonu” Nihat Aydemir, Nilgün Uzun. XII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi (Türk Klinik Biyokimya Derneği) 12-15 Nisan 2012, Marmaris.
C5. “Ethanol Addiction in Turkey: Ethyl Glucronide vs Ethanol” Nilgün Uzun, Atila Karaalp. The 50th Annual Meeting of The Internal Associatiation of Forensic Toxicologists- To protect society from drus abuse and chemical terrorism June 3-8 Hamamatsu JAPAN, TIAFT 2012.
C6. “Detection of Heroin in Opiate Abuse in Turkey” Atila Karaalp, Nilgün Uzun, Nihat Aydemir. The 50th Annual Meeting of The Internal Associatiation of Forensic Toxicologists- To protect society from drus abuse and chemical terrorism June 3-8 Hamamatsu JAPAN, TIAFT 2012.
C7. “Trends in Substance Abuse in Turkey” Nilgün Uzun, Atila Karaalp. The 50th Annual Meeting of The Internal Associatiation of Forensic Toxicologists- To protect society from drus abuse and chemical terrorism June 3-8 Hamamatsu JAPAN, TIAFT 2012.
C8. “Case Report For A Dialysis Patient On Probation For Cannabis Abuse” Serap A. Akgür, Aslı Erdem, Nilgün Uzun. The 51st Annual Meeting of The Internal Associatiation of Forensic Toxicologists, September 2-6 Funchal-Madeira PORTUGAL, TIAFT 2013.
C9. “Takrolimusun Böbrek Fonksiyon Testleri Üzerinde Oluşturduğu Değişikliklerde N-Asetil Sistein Tedavisinin Etkileri” Atila Karaalp, Afsaneh Azhari, Nilgün Uzun, Asuman Gedikbaşı, Volkan Aydın. 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2013, Antalya.
C10. “Effects of N-Acetyilcysteine on Changes in Renal Function Tests in Tacrolimus Treated Rats” Atila Karaalp, Afsaneh Azhari, Nilgün Uzun, Asuman Gedikbaşı, Volkan Aydın. 1st Regional TIAFT Meeting in Turkey, 8-10 May 2013, İzmir.