Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi / 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar