Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2004
Mesleki Deneyim

Tıbbi İlgi Alanları
Nöroradyoloji
Muskuloskleteal Sistem
Meme
Toraks
Batın
Kardiyak

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar