Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2000

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2004

Tıbbi İlgi Alanları
Nöroradyoloji
Muskuloskleteal Sistem
Meme
Toraks
Batın
Kardiyak