Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 2015

Tıbbi İlgi Alanları
Nöroradyoloji
Muskuloskleteal Sistem
Meme
Toraks
Batın
Kardiyak