Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi / 1996
Mesleki Deneyim
Güneş Hastanesi
Rana Balkan Hastanesi
JFK Hastanesi
Yeni Ufuk Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar