Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
TC Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi / 2004
Mesleki Deneyim
TC Sağlık Bakanlığı Ardanuç Merkez Sağlık Ocağı / Pratisyen Dr.
TC Sağlık Bakanlığı Çiftlikköy Sağlık Ocağı Çatalca / Pratisyen Dr.
TC Sağlık Bakanlığı Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi / Asistan Dr.
Medicana Hospital Çamlıca Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klınıgı / Uzm.Dr.
JFK Hospitals Anestezi ve Reanimasyon Kliniği / Uzm.Dr.
Medikal Park Bahçelievler Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği / Uzm.Dr.
Medikal Park Bahçelievler Hastanesi / Mesul Müdür ( Başhekim )
Medicana Hospital Bahçelievler Hastanesi / Mesul Müdür ( Başhekim )
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
7. Yayınlar
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler and Humanities)
7.2.Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.2.1.Özer Selimoğlu, Murat Uğurlucan, Murat Başaranı Funda Güngör, Maciej Banach, Oğuzhan cücüı Lee Lee Ong Armenb Güri Gasparyan, Dimitri Mikhailidis, Temuçin Noyan Oğuş, 'Efficacy of Remote iscahaemic preconditioning for spinal cord protection againts ischaemic injury : association with heat shock protein expression 'v Folia neuropatholica 46,204-212 (2008)
7.3.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
73.1.Guven Olgaç, O.Cucut K. Dogruer, A. Selvi, O. Akın. 'Intrathoracıcgiant desmoid tumour:Decision-making intraoperative strategy 'to avoid catastrophic intraoperative complicationsî. 24th European conferance on general thoracic surgery.2016:29May-1Jun, Naples,İtaly
7.4.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.5.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.501.Oğuzhan Cücüğ Pelin Karaca, Yavuz Enç Okan Yücel, Tamer Aksoy, Şahin Şenay, Sevim Canik,
Tarakotomi sonrası uygulanan Dorsal Paravertabral ve Epidural Bloğun ağrı Kpntrolü Açısından
Karşılaştırılması' Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Dergt 14,42-47 (2006)
7.52.Melih hulisi Us, Murat Başaran Ali Kocailik , Cihan Özbek Özer Selimoğlu Esma Söylemez, Oğuzhan Cücüğ Zafer Kaya, ' Derin Venöz Tromboz Geçirmiş Hastalarda Venöz Rekonstriksiyon : Orta Dönem Sonuçlar
Fleboıoji Derg, 1.12.16 (2008)
7.53.Kenan Kıbıcı, Ramazan Alper Kaya, Oğuzhan Cücü, Ayşet Jane Özcan, Ali Önder Atça
'Gebelerde lomber disk hernisine cerrahi yaklaşım,' Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi. 2014; 4(3): 127-133
7,6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6,1.Y,Kalko, Ö.Çalışkan, G.Şirin, O.Cücü B.Kınoğlu. A successful method in carotid surgery: Local anesthesia alone (Outcomes of 540 cases). 12nd Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March 10-13, 20161 Antalya, Turkey.
7.6.2.Y.Kalko, Ö.Çalışkan, G,Şirin, O„Cücü B.Kınoğlu. Does first grafi exert direct inmence on outcome in redo aortofemoral bypass?x 12nd Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery. March 10-133 20164 Antalya, Turkey.
7.6.3.Y,Kalkoy Ö.Çalışkan, GŞirin, O.Cücü B*Kınoğlu. A method eliminating need to critical care in high-risk patients; aortic surgery with mini retroperitoneal method (our experience of 206 cases). 12nd Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgeryx March 10-13, 2016, Antalya, Turkey.
7.6.49 YKalko, Ö.Çalişkan, G.Şirin, O.Cücü BKınoğlu. Is surgical treatment an Option for acute & subacute strokes secondary to carotid stenosis? How is indication decided? (our experience of 115 cases). 12nd Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, March 10-13, 20161 Antalya, Turkey.
7.6.5.Y.Kalko, Ö«Özçalışkan, G.Şirin, O.Cücü B.Kınoğlu. Karotis tıkanıklığına bağlı akut-subakut inmelerde cerrahi tedavi mükün mü? Endikasyona nasıl karar verilir? (50 Vakalık tecrübemiz). 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim — 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
7.6.6.Y,Kalko, ÖlÖzçalışkan, G.Şirin, O.Cücü B.Ktnoğlu. Karotis cerrahisinde şant kullanımını ortadan kaldıran yöntem: Sadece lokal anestezi (500 vakanın sonuçları). 13, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi,
Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim 2 Kasım 2014 Antalya, Türkiye,
7.67. Y.Kalko, ÖÖzçalişkan, G.Şirin, O,Cücü B.Kınoğlu. Türkiye'de ilk kez yapılan su buharı yöntemiyle endovenöz oklüzyon uyguladığımız ilk 65 vakanın erken dönem sonuçlan. 13, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim — 2 Kasım 2014 Antalya, Türkiye.
7„6.8. Y.Kalko, G.Şirin, O.Cücü B.KınoğIü* Yüksek riskli hastalarda yoğun bakımı ortadan kaldıran yöntem; mini retroperitoneal yöntemle aort cerrahisi (206 vakalık tecrübelerimiz). 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
7.6.9. H,B.Kınoğlu, G.Şirinl F.Tekinerı A,ÖAtça, Y.Kalko, O.Cücü* Dev anevrizmanın eşlik ettiği koroner arteriyovenöz fistülün koroner baypas yapılmadan başarılı tedavisi. 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi
Kongresi, Supplementum Iy 2014:22; 30 Ekim — 2 Kasım 20141 Antalya, Türkiye,
7.6.10, G.Şirin, H.B.Kınoğiu, Y.Kalko, F.Tekiner, O.Cücü, Koroner baypas ameliyatı sonrasında görülen hemodinamik bozulmanın nadir bir nedeni: Spontan dalak rüptürü ve hemoperitoneumw13. Türk Kalp ve
Damar Cerrahisi Kongresil Supplementum 'II 2014:22; 30 Ekim — 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
7.6.11, G.Şirin, H.B.Kınoğlu, A.Ö.Atça, Y.Kalko, O.Cücü. Endovasküler girişim sonrasında oluşan proksimal Tip 1 kaçağa bağlı gelişen dev torakal anevrizma. 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresil Supplementum İt 2014:22; 30 Ekim— 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
7.6.12.Y.Kalkoj Ö.Özçalışkant G.Şirin, O.Cücü, B.Kınoğlu. Redo aorta-femoral bypaslarda ilk uygulanan greft sonuca direk etkilimidir? 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Supplementum 1, 2014:22; 30 Ekim — 2 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.
7.6.13.Ceyhun Bozkurt, Murat Elli, Şule Namlıkoç, Pelin Oğuzkurt, Ali Tolgayı Oğuzhan Cücü, Tuğçin Bora Polat, Elif Türkmen, Sena Özgün Ekşi, Ece Pabuşçu, Hatice Emel Özyürek. 'Çoklu komplikasyonlu (Masif perikardial effüzyon, rectum perforasyonu, verici atak hastalığı) bir lösemili olgu sunumu,' 9. Ulusal
Kemik İliği Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi,
7.6.14.İnanç Yımaz, Oğuzhan Parlakkılıç, Oğuzhan Cücü, Fatih Osman Kurtuluş. 'Epispadias-ekstrofi kompleksinde inkontinans tedavisinde tek parçalı Flow Secure artifisial sfinkter uygulaması'.