Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Bingöl Merkez Sağlık Ocağı
Ankara Keçiören Sağlık Ocağı
Bafra İkiz Pınar Sağlık Ocağı
Mehmet Aydın Devlet Hastanesi
Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar