Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi 2009
Samsun Medibafra Hastanesi 2012
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar