Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2002
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi 2008
Mesleki Deneyim
Terme Devlet Hastanesi 2009-2011
Mediva Hastanesi 2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar