Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi 1998-2004
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fak. Radyoloji ABD 2005-1010
Mesleki Deneyim
Samsun Büyükşehir Belediyesi Hekimliği 2004-2005
Ondokuz Masyıs Üni. Radyoloji ( Asıstanlık )
Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi 2011-2013
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar