Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Eğitim Araştırmam Hastanesi 1995
Mesleki Deneyim
Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi 1989-1991
Samsun Ana Çocuk Sağlığı Merkezi 1991-1995
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1995-2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar