Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü (2010-2014)
Acıbadem Üniversitesi Klinik Beslenme Yüksek Lisans (2017-2019)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Prof Dr. Canfeza Sezgin Onkoloji Kliniği
Dr.Ayca Kaya Sağlıklı Yaşam Merkezi
Yeditepe Üniveristesi Hastanesi
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Üsküdar Devlet Hastanesi
Fatih Üniversitesi Hastanesi
Evrensel Catering & Toplu Yemek Servisi
Özel Universal İtalyan Giovanni Alberto Agnelli Hastanesi
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
Maltepe Üniversitesi Hastanesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Özel Acıbadem İlköğretim Okulu
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar