Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Dokuz Eylül Tıp Fakültesi 1996 
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005 
Mesleki Deneyim
1996-1999 Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi
2000-2005 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.B.D
2005-2014 Samsun Devlet Hastanesi Onkoloji Kliniği
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar