Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008
Mesleki Deneyim
Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi 2009
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012
Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2015
Özel 100. Yıl Hastanesi 2017
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar