+A A-

Dr. Ebru Saynur Hatırnaz

Ad Soyad
Ebru Saynur Hatırnaz
Unvan
Dr.
Tıbbi Birim
Tüp Bebek
Şube
MEDICANA INTERNATIONAL SAMSUN
Telefon
0362 311 05 05
E-Posta
info@medicana.com.tr
ONLINE HEKİM
ONLINE RANDEVU


Eğitim:


1990-1996                  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi                              

                                   Akademik ortalama: 3,00 / 4,00

1984-1990                  Haydarpaşa Lisesi, İstanbul


Mevcut Durum: Medicana Intenational Samsun Hastanesi'nde kıdemli embriyolog ve laboratuvar müdürü


Deneyim:


Aralık 2010 – Mayıs 2015                  Clinart Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Merkezi, Trabzon // Kurucu ve laboratuvar direktörü

                        

60 bin üzerinde mikroenjeksiyon ile 9 bin üzerinde IVF döngüsü, yaklaşık 3500 canlı doğum, 300'den fazla IVM vakası ile IVM konusunda uzmanlık (Türkiye'nin en büyük serisi), vitrifikasyon ve mikro TESE alanında geniş tecrübe ve PGD konusunda uzmanlık.


Ekim 2005 - Aralık 2010                    Özel Karadeniz Hastanesi Tüp Bebek Merkezi // Kurucu ve laboratuvar direktörü


Kasım 2003 - Nisan 2004                  Flavius Estetik ve güzellik merkezi, İstanbul

Medikal estetik doktoru


Kasım 1998 - Nisan 2000                 Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlama Birimi, Doktor


1998                                                 Schering Alman, İstanbul

                                                           Ürün Müdürü


Kasım 1996 - Ocak 1998                 Deva Holding A.Ş.

                                                         Ürün Müdürü

     

Katıldığı Kongre ve sempozyumlar:Jinekoloji ve Obstetri Kongresi, Bursa 2005


Dünya Tüp Bebek Kongresi, İstanbul 2005


Üreme Endokrinolojisi Kongresi, Floransa 2006


MSRM, Crete 2006


Serona Symposia International Beaune, France 2006


COGI, Barselona 2007


ESHRE CAMPUS çalışması, Prag 2007


Dünya IVF/ IVM, Montreal 2007


ASRM,  Washington 2007


ISMAAR, Londra, BK 2009


Boston IVF, ABD, 2010


ASRM, Hawai, ABD 2014


PGDIS poster Sunum, Chicago, ABD 2015
                                   

Yabancı Dil:

İngilizce

                       

Mesleki Eğitim:


1997                İlaç sektöründe pazarlama teknikleri    

1999                Sunucular için etkili konuşma teknikleri sertifikası / KUŞDİLİ CENTER           

2000                Kurumsal tıp sertifikası

2003                Tıbbi estetik sertifikası / FLAVİUS ESTETİK MERKEZİ

2005                Embriyoloji sertifikası / MEMORİAL HOSPITAL

2010               BOSTON IVF / IVF laboratuvar kalite kontrolü

2013                kurumsal tıp sertifikasının yenilenmesi / TRABZON ISG


Yayınlanan Makaleler:

 Pilorik Atrezili Epidermolizis Büllozaya ait ilk başarılı preimplantasyon genetik tanı: yeni c. 4505-4508insACTC mutasyonuna ait bir vaka çalışması

A Özge, H Şafak, H Ebru, Ü Evrim, SE Bilge… - Journal of assisted …, 2012 - Springer

Epidermolizis Bülloza (EB), cilt ve mukozada içi su dolu kabarcıklar ile karakterize kalıtsal bir bozukluktur [1-4]. Hastalık özellikle travmatik ve öldürücü olabilir, özellikle yeni doğanlarda ve bebeklerde. Ancak ölümcül olmayan varyasyonlar bildirilmiştir [5].

Alıntılanma sayısı: 7 İlgili makaleler 11 sürümün hepsi

[HTML] rbmojournal.com


Erken foliküler faz oosit toplamanın ardından canlı doğum ve 8 gün sonra vitrifiye ısıtılmış embriyo transferi

S Hatırnaz, E Hatırnaz, B Ata - Reproductive biomedicine online, 2015 - Elsevier

Özet. Prematür over yetmezliği olan 30 yaşındaki bir kadında, menstrüel döngüsünün 3. gününde 17 mm ve 14 mm ölçülen iki folikül bulundu. Serum östradiol konsantrasyonu 210 pg / ml idi.

Alıntılanma sayısı: 2 İlgili makaleler 5 sürümün hepsi

[HTML] nih.gov


[HTML] Açıklanamayan infertilite ve hafif sperm bozukluğu tedavisinde aşılama sonrası klinik gebelik oranlarını etkileyen faktörler

…, MN Kalem, Ş Hatırnaz, E Hatırnaz… - Journal of the Turkish …, 2016 - ncbi.nlm.nih.gov

Bu çalışma, özel tüp bebek merkezinde 2002-2005 yılları arasında tedavi için başvuran subfertil çiftler üzerinde yapılan 503 aşılama vakasını verilerin geriye dönük olarak gözden geçirildiği gözlemsel bir çalışmadır.

Alıntılanma sayısı: 1 İlgili makaleler 6 sürümün hepsi

[PDF] ulakbim.gov.tr


İlk in vitro fertilizasyon öncesi Histeroskopi: tek bir merkezden 7 yıllık bir deneyim

S Hatirnaz, MK Pektas, A Ozer… - The European …, 2016 - search.proquest.com

Amaç. Bu çalışma, intrauterin patolojilerin insidansını ve IVF / ICSI döngüsünün başarısını inceleyerek in vitro fertilizasyonun (IVF) veya intrasitoplazmik sperm enjeksiyonunun (ICSI) ilk girişiminden önce histeroskopi yapılmasının önemini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

İlgili makaleler 6 sürümün hepsi

[PDF] edoriumjournalofgyneobst.com


Mozaik olmayan Klinefelter sendromlu babanın mikrotese ile alınmış ve kriyoprezervasyondan çözülmüş sperminin mikroenjeksiyonuyla doğmuş bebek

S Hatirnaz, E Hatirnaz… - Edorium Journal …, 2015 - edoriumjournalofgyneobst.com

Özet: Klinefelter sendromu (Ks), azoospermik erkeklerde en sık görülen seks kromozomu anomalisidir ve yaygınlığı ülkeden ülkeye değişir.

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi


Polikistik over sendromlu kadınlarda oositlerin in vitro olgunlaşmasından sonra canlı doğum için önleyici faktörler

…, S Hatirnaz, J Tan, B Ata, SL Tan, E Hatirnaz… - Archives of Gynecology …, 2017 - Springer

Özet: Amaç. İnsan oositlerinin in vitro olgunlaşması (IVM), geleneksel in vitro fertilizasyona alternatif bir tedavi seçeneği olabilir. Polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlar IVM için ideal adaylardır.

2 sürümün hepsi

[PDF] gorm.com.tr


İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu tedavisinde mikro disseksiyon testiküler spermlerinin ekstraksiyonunda taze ve dondurulmuş örnekler arasındaki fark

Ş Hatırnaz, S Başaranoğlu, E Hatırnaz… - Gynecology Obstetrics & …, 2017 - gorm.com.tr

Amaç: Bu çalışma, intrasitoplazmik enjeksiyon uygulanacak obstrüktif azoospermi hastalarında taze ve donmuş sperm örneklerinin klinik bulguları karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi


İn vitro fertilizasyonda tekrarlayan başarısızlık gören kadınlarda implantasyon öncesi genetik tarama

S Hatirnaz, A Ozer, E Hatirnaz… - … of Gynecology & …, 2017 - Wiley Online Library

Amaç: in vitro fertilizasyonda (IVF) tekrarlanan başarısızlık yaşayan ve intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu planlanan kadınlarda implantasyon öncesi genetik taramanın (PGS) etkisini belirlemek.

İlgili makaleler 2 sürümün hepsi


Seçmeli tek embriyo trandferi, in-vitro olgunlaşma döngülerinde uygulanabilir bir tedavi mi?

S Hatırnaz, E Hatırnaz, MH Dahan, SL Tan, A Ozer… - Fertility and sterility, 2016 - Elsevier

Amaç: Polikistik over sendromu (PKOS) olan hastalarda yapılan in vitro olgunlaştırma (IVM) döngülerinde tek embriyo transferi (SET) ile çift embriyo transferi (DET) arasındaki klinik sonuçların farkını karşılaştırmak ve bu çıktıları hangi faktörlerin öngördüğünü belirlemek.


Mikro disseksiyon testiküler sperm ekstraksiyonunda taze ve dondurulmuş testiküler sperm örneklerinin farkı. intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu tedavisi

Ş Hatırnaz, S Başaranoğlu, E Hatırnaz… - Gynecology Obstetrics & …, 2017 - gorm.com.tr

Amaç: Bu çalışma, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu prosedürü uygulanacak obstrüktif azoospermi hastalarında taze ve donmuş sperm örneklerinin klinik bulgularını karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

İlgili makaleler 2 sürümün hepsiICSI-TESA'dan In Vitro Olgunlaşmış Oositlere Canlı Doğum: Bir Vaka Sunumu

M Bakacak, M Atasever - Journal of Reproduction & Infertility, 2015 - search.proquest.com

... Şafak Hatırnaz 1, Ebru Hatırnaz 1, Murat Bakacak 2*, Mehmet Sühha Bostancı 3, Melahat AtaseverÜyesi olduğu mesleki birlikler

TSRM

UTD

PGDIS

ASRM

Özel Tüp Bebek merkezleri birliği

Klinik Embriyoloji Derneği

Medikal Estetik Doktorları Birliği


Referanslar:


   Prof. Dr. Ahmet Zeki IŞIK İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı


   Prof. Dr. Semra KAHRAMAN Memorial Tüp Bebek Merkezi Başkanı


   Prof. Dr. Koray ELTER Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi


  Uz. Dr. Oya AKÇİN ALAGÖZ Yeditepe Üniversitesi IVF Tüp Bebek Merkezi


  Jin. Opr. Dr. Şafak HATIRNAZ Medicana Intenational Samsun Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü


Medicana Samsun

Adres:

Yeni Mh. Şehit Mesut Birinci Cd. No: 85, Canik/Samsun

Telefon: 0362 311 05 05
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334