Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi      /    1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi      /    2009
Mesleki Deneyim

Trabzon Maçka Devlet Hastanesi     /   1991 - 1995

Gaziosman Paşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi    /    2010 – 2013

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi          /     2013 – 2017

Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

  Endoskopi

  Kolonoskopi

  Rektoskopi

  Polidektomi

  ERCP işlemi ile safra yolları ve pankreasın görüntülenmesi ve bu yollarla ilgili hastalıkların tedavisi

  Reflü hastalığının tanısı ve tedavisi

  Gastrit ve ülser hastalığının tanısı ve tedavisi

  Dispepsi denilen sindirim bozukluğunun araştırılması, tanısı ve tedavisi

  Sindirim sistemi kanserlerinin erken teşhisi ve tedavisi

  Sindirim kanalındaki kanamaların teşhisi ve tedavisi

  Kronik ishallerin, kabızlığın araştırılması teşhisi ve tedavisi

  Sindirim sistemindeki kansere yol açabilen poliplerin tespiti ve temizlenmesi

  Karaciğer hastalıklarının teşhisi ve tedavisi

  Hepatitlerin teşhisi, tedavisi ve takibi

  Karaciğer yağlanmasının teşhisi, tedavisi ve takibi