Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2006
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve araştırma Hastanesi-2011
Mesleki Deneyim
Kars Devlet Hastanesi
Özel Medicalpark Bursa Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Serebrovasküler hastalıklar( inme) Baş ağrısı,Vertigo,Epilepsi,Alzheimer Hastalığı, Parkinson Hastalığı, Fasial paralizi

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış tıbbi makale.