Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji anabilim Dalı -1998
Mesleki Deneyim
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi
İznik Devlet Hastanesi
Özel Konur Hastanesi
Özel Doruk Hastanesi
Özel Medicalpark Bursa Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Baş ağrısı, baş dönmesi, inme(felç), Demans (Alzheimer hastalığı,bunama),Parkinson Hastalığı, Epilepsi, Multiple Skleroz (MS) ,Beyin Tümörleri,Kas Hastalıkları, Nörogenetik hastalıklar,EEG-EMG

Özellikli İşlem

 

Bilimsel Yayınlar

Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış yüzün üzerinde tıbbi makale