Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001
Mesleki Deneyim
Tatvan Devlet Hastanesi 2003
Muş Devlet Hastanesi 2005
Özel Muş Şifa Tıp Merkezi (Kurucu)
Özel Muş Şifa Hastanesi (Kurucu)
Tıbbi İlgi Alanları


Tiroid Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Geriatri(Yaşlılık)

Hipertansiyon

Diabetes Mellitus


Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar