Mezun Olduğu Tıp Fakültesi /Yıı:

Selçuk Üniversitesi /1997

Akademik Unvanı :

Uzm. Dr.

Uzmanlık Eğiti Aldığı Tıp Fakültesi /Yıllı :

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi /2003

Mezuniyet Sonrası Görevler:

Elazğı Özel Çağrı Tıp Merkezi /2004/2010

Konya Beyhekim Hastanesi /2010-2018

Mesleki İlgi Alanları :

Diyabet (şeker) Hastalığı

Hipertansiyon

Tiroid Hastalıkları 

Kolesterol Yükseklikleri

Böbrek Hastalıkları

Mide, Bağırsak Hastalıkları 

İrritabl Bağırsak Sendromu

Anemi (kansızlık)

Obezite