Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1997, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2002 1997
Mesleki Deneyim
Medicana Bahçelievler Hastanesi / Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi/ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi/ Tıbbi Genetik ABD Araştırma Görevlisi /Kayseri Askeri Hastanesi/ Zeynep Kamil Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
1-Güven M, Özkılıç A, Kanıgür G, Sultuybek G, Ulutin T, ‘Age-related changes on glucose transport and utilization of human erytrocytes: Effect of oxidative stress’, Gerantology, 45 (2), 79-82 (1999) 2-Seven M,Yüksel A, Özkılıç A, Elçioğlu N, ‘A variant of Cenani-Lenz type syndactyly’, Genetic Counselling 11 (1), 41-47,(2000) 3-Seven M,Yüksel A, Özkılıç A, ‘A case of symbrachydactyly with oligodactyly’, Genetic Counselling, 12 (1), 77-83, (2001) 4-Özkılıç A,Seven M, Yüksel A, ‘ Acampomelic campomelic dysplasia’, Genetic Counselling, 13 (1), 23-28, (2002) 5-Hacıhanefioğlu A, Güven G. S., Deviren A,Silahtaroğlu A. N., Yosunkaya Fenerci A, Özkılıç A, Yüksel A,’Two cases of trisomy 9p syndrome: New clinical findings and review of the literature’,Genetic Counselling, 13 (1), 41-48, (2002) 6-Seven M, Özkılıç A, Yüksel A, ‘Dysmorphic face in two siblings with infantile neuroaxonal dystrophy’, Genetic Counselling, 13 (4), 465-473, (2002) 7-G. Güven, E. Yosunkaya Fenerci, A. Deviren, A. Özkılıç, A. Yüksel, S. Hacıhanefioğlu, ‘Joubert syndrome co-existing with partial Xp trisomy: Review of the literatüre’, Genetic Counselling, Vol 15, No:3, 321-328, (2004) 8-Özkılıç A, Sarj T.D., Hacıhanefioğlu S, Seven A, Yüksel A, ‘Growth charts of down syndrome in Turkey: 0-15 years of age’, American Journal of Medical Genetics (Değerlendirmede) Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 9-N. Kalmaz,N. Eliaçık, B. Sümer, A. Özkılıç, ‘Bir Dandy-Walker varyantı olgusu’, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 26 (1), 54-58, (1995) 10-A. Özkılıç, Z. Aktürk, M. Akın, ‘Transfüzyon alan talasemi majörlü hastalarda hepatit B ve C seropozitifliği’, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 7, 166-169, (1998) Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 11-Seven M, Yüksel A, Özkılıç A, Deviren A, Hacıhanefioğlu S, A Cenani, M Y İşcan, T Ulutin.: A case of Synbrachydactyly with oligodactyly. European Human Genetics Conference, 27-30 May 2000, Amsterdam, Netherland. 12-Yüksel A, Seven M, Deviren A, Çetinel Ü, Özkılıç A, Hacıhanefioğlu S, Elçioğlu N, Ulutin T, Cenani A, İşcan M Y: Two female siblings with pre-and postnatal growth retardation, iris colobomata, spasticity, facial dysmorphism and dilated ventricles. European Human Genetics Conference, 27-30 May 2000, Amsterdam, Netherland. 13- Özkılıç A., Kesim B., Deviren A., Hacıhanefioğlu S., Yüksel A., “Prospective Evulation of Audiovisual Function in Down Syndrom Infants” European Human Genetics Conferance, Strasbourg, 2002 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 14-F. Yıldız, F. Daldal, E. Can Aşık, A. Özkılıç, A. Say, ‘Yenidoğan döneminde septik artrit’ (S 132), 7. Ulusal Neonatoloji Kongresi, İzmir, 1997 15-A. Özkılıç, N. Elçioğlu, M. Seven, A. Yüksel, M.Ali Söylemez, ‘Cenani-Lenz sendromu varyantı’ (S 99), 3. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, Marmaris, 1998 16-S. Hacıhanefioğlu,G. Güven, A. Deviren, A. Özkılıç, A. Cenani, ‘Kısmi 9p trizomili iki kardeş’ ( S 105), 3. Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, Marmaris, 1998 17-M.Seven, A.Yüksel, A.Özkılıç, Ü.Çetinel, A.Deviren, S.Hacıhanefioğlu, T. Ulutin : Akampomelik kampomelik displazili bir olgu sunumu. IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 3-6 Mayıs 2000, İzmir. 18-Ü. Çetinel, A. Yüksel, M. Seven, A. Özkılıç, A. Deviren, S.Hacıhanefi- oğlu, T. Ulutin: Sinbrakidaktili ve oligodaktilili bir olgu sunumu. IV.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, 3-6 Mayıs 2000, İzmir. 19-M. Cengiz, A. Yüksel, A. Özkılıç, M. Seven, T. Ulutin, ‘Karbamazepin ve valproat tedavisi alan epileptik çocuklarda antioksidan sistem değişiklikleri’ ( S 71), 2. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Ankara, 2000 20-Ü. Çetinel, M. Seven, A. Yüksel, A. Özkılıç, ‘Vigabatrinin rat fetusları üzerindeki teratojen etkileri’, 7. Akdeniz Ülkeleri 3. Çocuk Nörolojisi Kongresi ve 5. Çocuk Nörolojisi Günleri, İstanbul, 2001 21-A.Yüksel, H.Kayserili, T.Tükel, A.Özkılıç, ‘Mental retarde çocuklarda Frajil-X sendromu: Klinik, Sitogenetik ve Moleküler Değerlendirme’, (S 229), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001 22-A. Özkılıç, A. Yüksel, D. Şenocak, S. Hacıhanefioğlu, ‘Down sendromlu çocuklarda uyarılmış beyin sapı işitsel potansiyelleri’ ,(S 261), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001 23-A. Özkılıç, M. Seven, A.Yüksel, ‘Akampomelik kampomelik ve kampomelik displazili iki olgu sunumu’, (S 263), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001 24-A. Yüksel, C. Yalçınkaya, C. Işlak, A.Özkılıç, M. Seven,’Sandhof hastalığı; Dört hastanın serebral görüntüleme bulguları’, (S 302), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001 25-A. Özkılıç, M.Seven, A. Yüksel, ‘Nöroaxonal distrofili iki kardeş olgu sunumu’ (S 303), 37. Türk Pediatri Kongresi, İzmir,2001 26-A. Özkılıç, A. Yüksel, S. Hacıhanefioğlu, ‘Down Sendromlu sütçocuklarında görsel ve işitsel fonksiyonların prospektif takibi’, Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, İzmir,2002 27-A. Özkılıç, E. Y. Fenerci, M. Seven, S. Hacıhanefioğlu, ‘Langer Mezomelik Displazili bir olgu’, Konya, 2002