Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi  Tıp Fakültesi, 2009


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2016


Mesleki Deneyim

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003-2009
Seyit Sivas Öztanık Sağlık Ocağı,    2009-2011
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,   2011-2016
Afşin Devlet Hastanesi Kahramanmaraş,  2016-2017
Bursa Devlet Hastanesi, 2017-2018


Tıbbi İlgi Alanları

Çocukluk Çağı Hastalıkları

Aşı izlemi

Sağlam çocuk izlemi

Büyüme ve Gelişme

Beslenme

Ateşli Hastalıklar  

Astım- Allerji

Obezite

İdrar yolu enfeksiyonları