Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi  Tıp Fakültesi- 2009
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı- 2016
Mesleki Deneyim

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003-2009
Seyit Sivas Öztanık Sağlık Ocağı    2009-2011
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi   2011-2016
Afşin Devlet Hastanesi Kahramanmaraş  2016-2017
Bursa Devlet Hastanesi  2017-2018


Tıbbi İlgi Alanları

Çocukluk Çağı Hastalıkları

Aşı izlemi

Sağlam çocuk izlemi

Büyüme ve Gelişme

Beslenme

Ateşli Hastalıklar  

Astım- Allerji

Obezite

İdrar yolu enfeksiyonları
Özellikli İşlem


Bilimsel Yayınlar


Serum IGF-1  düzeyleri ve trakeal aspirat sıvısındaki sitokin düzeyleri ile bronkopulmoner displazi arasındaki ilişki
Prematüre Bebeklerde Tiroid Fonksiyon Testlerinin Sonuçları.  Guncel Pediatri, 2016.
Low serum IGF-1 and increased cytokine levels in tracheal aspirate samples are associated with bronchopulmonary dysplasia. Turk J Pediatr, 2017.