Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet  Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013
Mesleki Deneyim

  Yozgat Yerköy Devlet Hastanesi         2007 – 2008

  Cumhuriyet Üniversitesi Genel Cerrahi ABD    2008 – 2013

  Ağrı Doğubayezit Devlet Hastanesi           2013 – 2015

Cumhuriyet Üniversitesi Genel Cerrahi ABD    2015 – 2018

Tıbbi İlgi Alanları

*Bariatrik ve Metabolik Cerrahi(Obezite ve Diabet Cerrahisi)

*Mide Balonu Yöntemi

*İleri Laparoskopik Cerrahi

- Laparoskopik Kanser Cerrahisi

- Laparoskopik Reflü Cerrahisi

- Laparoskopik Fıtık Cerrahisi

- Laparoskopik Safra Yolları Cerrahisi


Özellikli İşlem

*Bariatrik ve Metabolik Cerrahi(Obezite ve Diabet Cerrahisi)


Bilimsel Yayınlar

  Türk Popülasyonunda Mdm2 Snp309 Polimorfizmi İle Mide, Kolon Ve   Rektum Kanserleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yardımcı araştırmacı. (Bu Proje Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından T-547 Numaralı Grup Araştırma Projesi Olarak Desteklenmiştir) SİVAS,2014

  Rektum Kanserinde Fgfr4 Mutasyonları Ve Gly388arg Polimorfizmi İle Neoadjuvan Tedavi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Araştırmacı. (Bu Proje Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından T-493 CÜBAP Grup Araştırma Projesi olarak desteklenmiştir.) SİVAS, 2014

  MikroRNA Polimorfizmi ile mide,kolon ve rektum kanserleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Bu Proje Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Tarafından T-644 CÜBAP Grup Araştırma Projesi olarak desteklenmiştir.) SİVAS, 2015


  www.mustafaatabey.com  -  www.sivasobezitecerrahisi.com