Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

    Cumhuriyet Üniversitesi     /    2004

Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Cumhuriyet Üniversitesi     /    2013
Mesleki Deneyim

    Cumhuriyet Üniversitesi   /   2007 – 2013

    Sivas Devlet Hastanesi      /   2013 – 2015

Sivas Numune Hastanesi   /   2015 – 2018Özellikli İşlem

Kronik bronşit ve amfizem(KOAH),

Akut Bronşit ve Diğer enfeksiyonlar(zatürreler),

Plevra hastalıkları(akciğer zarları ile ilgili hastalıklar ve sıvı toplanması)

Pulmoner damar hastalıkları(pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon),

Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları,

İleri evre akciğer hastalıkları ve solunum yetmezliği,

Uykuda akciğer hastalıkları ve uyku apne sendromu,

Akciğer kanserleri,

Tüberküloz,

Astım ve Bronkoskopi.