Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1993-2000
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2006-2010
Mesleki Deneyim
Medicana International Istanbul Hastanesi / 2018-
İstanbul MediPlus Tıp Merkezi / 2017- 2018
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2012-2017
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2012-2012
Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2010-2012
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Eğitimi / 2006-2010
Şanlıurfa Birecik Devlet Hastanesi, Pratisyen hekim / 2000-2006
Tıbbi İlgi Alanları
Algoloji
Kardiyovasküler Anestezi
Yoğun Bakım
Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Toman H, Sahin H, Erbas M, Turkon H, Simsek T, Kiraz HA, Ozkan MTA, Ozcan S, Uzun M. Effects of prophylactic ozone therapy on general anesthesia and surgical stress response: neutrophil/lymphocyte ratio and ischemia modified albumın. Int Surg. 2017 Feb.; doi: 10.9738/INTSURG-D-16-00018.1
Toman H, Ozkul F, Erbag G, Erbas M, Simsek T, Adam G, Arik MK, Asik M. Effects of fine-needle aspiration biopsy (FNAB) nodule depth on pain score. Ir J Med Sci. 2016 Aug;185(3):673-6.
Toman H, Erbaş M, Şahin H, Kiraz H.A, Uzun M, Ovalı M.A. Comparıson of The Effects of Varıous Airway Devices on Hemodynamic Response and QTc Interval in Rabbits Under General Anesthesıa. J Clin Monit Comput. 2015; 29:727-732
Toman H, Erbaş M, Kiraz HA, Şahin H, Ovalı MA, Uzun M. Comparison of Effects of Classic LMA, Cobrapla and V-Gel Rabbit on Hemodynamic Response and QTc Interval. Bratisl Med J 2015: 116(10); 632-36
Toman H, Erklınc A, Kocak T, Guzelmeric F, Savluk OF, Dogukan M , Acar G. Sedation for transesophageal echocardiography: comparison of propofol, midazolam and midazolam-alfentanil combination. Med Glas (Zenica). 2016 Feb 1;13(1):18-24. doi: 10.17392/825-16
Toman H, Ozdemir U, Lüleci N, “Lomber ve servikal disk hernilerinde perkutan paravertebral inramüsküler ozonterapi uygulaması.” İnternational Academical Ozone Therapy Congress, April 29 - May 01, 2011 İstanbul, Turkey
Toman H, Ozdemir U, HA Kiraz, Lüleci N, Severe headache following ozone therapy: Pneumocephalus. Agri 2017;29(3):132–136
Toman H, Erbaş M, Arık M.K, Şahin H, Kiraz H.A, Şimşek T, Özkul F, Doğu T, Altınışık U, Altınışık HB. Morbid, Süper Ve Süper Süper Obez Hastalarda Laparoskopik Tüp Gastrektomi Cerrahisinde Anestezi Deneyimlerimiz. Anestezi Dergisi 2015; 23 (2): 72-76
Toman H, Şimşek T, Şahin H, Kiraz H.A. Morbid Obezitede Genel Anestezi Yönetimi. Anatol J Clin Investig 2015;9(1):232-237

Toman H, Hasan H, Aydın H, Şimşek T, Altınışık U, Altınışık HB, Doğu T. Yoğun bakım ünitesinde kullanılan iki farklı paranteral beslenme ürününün İnflamatuar Yanıta Etkileri. IJCR 2014;2(4):160-164
Toman H, Şahin H, Kiraz H.A, Ömür D, Erbaş M. ‘‘Trakeostomisi Olan Bir Hastada Çift Lümenli Tüp ile Tek Akciğer Ventilasyonu” GKDA Derg 19(1):49-50, 2013