HEKİMLERİMİZ


Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri, Tüm Branşlarda SGK Anlaşmalıdır.

+A A-

Prof. Dr. Uğur Gönüllü

Ad Soyad
Uğur Gönüllü
Unvan
Prof. Dr.
Tıbbi Birim
Göğüs Hastalıkları
Şube
MEDICANA INTERNATIONAL ANKARA
Telefon
0312 292 92 92
E-Posta
ugur.gonullu@medicana.com.tr
ONLINE HEKİM
E-RANDEVU
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1976-1982)
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı (1984 - 1989)
Mesleki Deneyim
1987 - 1988 yıllarında yaklaşık 13 ay süre ile Japonya Tokyo Medical College'da Fiberoptik Bronkoskopi, Endoskopik Lazer Tedavisi ve Akciğer Kanserlerinde Sitoloji konularında eğitim görmüştür.
10 Ekim 1990'da Doçent olmuştur.
1991 - 1992 yılları arasında yaklaşık 7 ay süre ile Amerika'da Johns Hopkins Üniversitesi ve Harbor Hospital Center hastanelerinde "Akciğer Kitlelerinden Transbronşiyal İğne Aspirasyonu" ve "Akciğer Kanserlerinde Sitoloji" konularında eğitim almıştır.
5 Ocak 1996'da Profesör kadrosuna atanmıştır.
1996 - 1997 yılları arasında United States Medical Licensing Examinations (USMLE) step I (1996), step II (1997) ve İngilizce sınavlarını geçerek ECFMG lisansını almıştır.
1998 - 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı yapmıştır.
2000 - 2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği görevinde bulunmuştur.
2003 - 2004 yıllarında Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, 2014-2016 yılları arasında da aynı derneğin Ankara Şubesi Başkanlığı görevini yürütmüştür.
2014-2018 yılları arasında Liv Hospital Ankara’da Göğüs Hastalıkları uzmanı olarak çalışmış ve bir süre aynı hastanenin Başhekimlik görevini üstlenmiştir.
2018 Eylül tarihinde Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesini kurmak üzere üniversitenin Profesör kadrosuna atanmıştır.
Medicana International Ankara Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaktadır.
Tıbbi İlgi Alanları

2000 Plevral Ponksiyon ve Biyopsiler
15000 EBUS ve Transtorakal İğne Aspirasyonları Dahil Bronkoskopik Girişimler

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar
Yönetilen Tezler
1.2013 SÖNMEZ EMİN BURCU, (2013). KOAH alevlenme nedeni ile hastaneye yatan hastalarda, uzun etkili ve kısa etkili bronkodilatör tedavinin etkinliğinin karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi>Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
2.2009 YALÇIN ASLIHAN, (2009). Kemik metastazlı akciğer kanseri olgularında serum kemik metabolizması ürünlerinin klinik önemi Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
3.ELADAĞ YURT SERPİL, (2009). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı akut atakta yüksek doz nebülüze Flutikazon Propionat tedavisinin sistemik Kortikosteroid tedavisiyle karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi>Tıp Fakültesi->Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
4.POYRAZ BARIŞ M., (2003). Tüberküloz plörezide gamma interferon düzeyinin tanısal değeri,
Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
5.ŞEN ELİF, (2002). Akciğer kanserinde kantitatif serum p53 proteini saptanması ve klinik değeri,
Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı
6.ARBAK PERİ, (1997). Bronkoskopi premedikasyonunda sedasyonun yeri (Lorazepam, midazolam grupları ile sedasyonsuz grubun karsuastirinası),
Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Diğer
7.KANAT FİKRET, (1997). Benign ve malign plörezilerin ayırıcı tanısında tümör markerleri olarak CEA, AFP, beta-hCG, Ca 19-9, Ca 15-3, Ca 125, ferritin PAP ve PSA'nın değeri,
Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi>Diğer
8.ÇELİK GÖKHAN, (1996). Disel egzos maruz işçilerde mesleksel etkilenmenin solunum fonksiyon testleri ve solunum sistemi ile ilgili belirtiler açısından değerlendirilmesi,
Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi>Diğer

9.ÇELENK MEHMET KUTLU, (1996). Alt solunum yolu infeksiyonlarında PSB tekniği ile bakteriyolojik değerlendirme ve serolojik inceleme,
Ankara Üniversitesi->Tıp Fakültesi->Diğer

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ERÇEN DİKEN ÖZLEM,ÇİLEDAĞ AYDIN,GÖNÜLLÜ UĞUR,DİKEN ADEM İLKAY (2017). Effect of yearly seasonal changes and meteorologıcal parameters on the severity of pulmonary thromboembolism. J Clin Anal Med, 8(4), 284-287. (Yayın No: 4317773)
2. GÖNÜLLÜ UĞUR (2014). Fighting Against Cigarette Smoking Among Medical Students: A Success Story. Journal of Cancer Education, 29(3), 458-462., Doi: 10.1007/s13187-013-0573-y (Yayın No: 4315459)
3. GÖNÜLLÜ UĞUR (2008). Serum Endothelial Monocyte-Activating Polypeptide–II: A Novel Biomarker in Patients with Non–Small-Cell Lung Cancer. Clinical Lung Cancer, 9(3), 166-170., Doi: 10.3816/CLC.2008.n.025 (Yayın No: 4315464)
4. GÖNÜLLÜ UĞUR (2004). Gefitinib in combination with gemcitabine and cisplatin in advanced nonsmall-cell lung cancer: A phase III trial-INTACT1. JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, 22(5), 777784., Doi: 10.1200/JCO.2004.08.001 (Yayın No: 4316930)
5. GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). High dose rate endobronchial brachytherapy effectively palliates symptoms due to inoperable lung cancer. JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, 32(11), 443-448., Doi: 10.1093/jjco/hyf102 (Yayın No: 4315435)
6. GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). Pattern of lung cancer in Turkey, 1994-1998. RESPIRATION, 69(3), 207-210. (Yayın No: 4315433)
7. ARBAK PERİ MERAM,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR (2001). Bronchoscopy Practice in Turkey. Tüberküloz ve Toraks, 49(2), 215-220. (Yayın No: 4317766)
8. ARBAK PERİ MERAM,Akkoca Öznur,ÜLGER AYŞE FÜSUN,Karacan Özgür,KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR (2001). Interobserver Variability of Interpretation of Chest Roentgenograms. Tüberküloz ve Toraks, 48(1), 47-51. (Yayın No: 4319555)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
9. ARBAK PERİ MERAM,ÜLGER AYŞE FÜSUN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR (2001). A Comparative Evaluation of Lorazepam and Midazolam in Bronchoscopic Premedication. Tüberküloz ve Toraks, 49(1), 129-136. (Yayın No: 4317762)
10. SAVAŞ İSMAİL,ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). Postbrachytherapy regression. Journal of Bronchology, 7(1), 85-86. (Yayın No: 4317760)
11. SAVAŞ İSMAİL,KAYA AKIN,Eriş Banu,GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). Serum intercellular adhesion molecul-1 (sICAM-1) in NSCLC. Tüberküloz ve Toraks, 48(4), 306-311. (Yayın No: 4317758)
12. GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). Urine deoxypyridinoline level: an alternative to bone scan in lung cancer?. Clinical biochemistry, 33(7), 591-3. (Yayın No: 4315471)
13. ÇELİK GÖKHAN,SAVAŞ İSMAİL,KAYA AKIN,ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR (1998). The chronic respiratory effects of diesel exhaust. Tüberküloz ve Toraks, 46(2), 105-114. (Yayın No: 4317757)
14. ARBAK PERİ MERAM,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÜLGER AYŞE FÜSUN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). The patients with CAP hospitalized in our institution between the years of 1988-1994. Tüberküloz ve Toraks, 45(4), 312-317. (Yayın No: 4317756)
15. ÜLGER AYŞE FÜSUN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ARBAK PERİ MERAM,ÇELİK GÖKHAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Radiological findings, bronchoscopy and diagnostic tools in sarcoidosis cases which followed between1988-95. Tüberküloz ve Toraks, 45(3), 158-162. (Yayın No: 4317755)
16. KAYA AKIN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÇELİK GÖKHAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1996). Malignant Pleural Meshotelioma Cases Treated During the Years of 1984-1994. Tüberküloz ve Toraks, 44(1), 1-5. (Yayın No: 4317751)
17. GÖNÜLLÜ UĞUR (1996). Huge thymic cysts.. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 112(3), 835-6. (Yayın No: 4315484)
18. ÇELİK GÖKHAN,KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). Son elli yılda ülkemizden bildirilen akciğer hidatik kisti olguları. Tüberküloz ve Toraks, 43(4), 184191. (Yayın No: 4317750)
19. GÖNÜLLÜ UĞUR (1995). CHRONIC EFFECTS OF WELDING EXPOSURE ON PULMONARY-FUNCTION TESTS AND RESPIRATORY SYMPTOMS. OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, 52(12), 800-803., Doi: 10.1136/oem.52.12.800 (Yayın No: 4315431)
20. GÖNÜLLÜ UĞUR (1995). Nuclear DNA and nuclear protein content of tumor cell in adenocarcinoma of the lung.. Lung cancer (Amsterdam, Netherlands), 13(1), 13-9. (Yayın No: 4315481)
21. SAVAŞ İSMAİL,ÇELİK GÖKHAN,güngör adem,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1994). Pulmonary Hidatic Cyst Cases Diagnosed in the Department of Respiratory Diseases and Tuberculosis, Medical School of Ankara University between 1986-1993. Tüberküloz ve Toraks, 42(4), 231-235. (Yayın No:
22. SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1994). Ultrastructural Features of Immotile Cillia Syndrome. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 47(1), 143-154. (Yayın No: 4317469)
23. Wang KP,GÖNÜLLÜ UĞUR,Baker Ro (1994). Transbronchial Needle Aspiration Versus Transthoracic Needle Aspiration in the Diagnosis of Pulmonary Lesions. Journal of Bronchology, 1(3), 199-204. (Yayın No: 4317745)
24. NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1993). The Differentiation of Transudative Pleural Effusions from Exudative Ones. Tüberküloz ve Toraks, 41(2), 113-120. (Yayın No: 4317457)
25. NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY (1993). Acute Phase Reactants and Copper in Coal Workers’xx Pneumoconiosis. Tüberküloz ve Toraks, 41(1), 19-24. (Yayın No: 4317444)
26. NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ,ÇELİK GÖKHAN (1993). The Value of Total Sialic Ascite, Lipid Bounded Sialic Ascite, Ceruloplasmin and Fibrinogen Levels in Malignant and Benign Pleural Effusions. Tüberküloz ve Toraks, 41(1), 25-33. (Yayın No: 4317450) 2
7. NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,ALPER DOĞANAY,ENACAR NEZİHE (1993). Pulmonary Findings and Pneumoconiosis in 12 300 Coal Miners. Turkish Journal Of Medical Sciences, 19(3), 227-238. (Yayın No: 4317464)
28. SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1991). Respiratory Tract Infections Caused by Neisseria spp. Microorganisms. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 44(4), 585-592. (Yayın No: 4317431)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
29. SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,BEDER SUMRU,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1991). 819 Primary Lung Carcinoma Cases Hospitalized in Medical Faculty of Ankara University Between 1981-1989. Tüberküloz ve Toraks, 39(2), 77-84. (Yayın No: 4317423)
30. GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY,BEDER SUMRU,NUMANOĞLU NUMAN,İÇLİ FİKRİ,SAVAŞ İSMAİL (1990). The Value of Bronchoscopic Examinations in Metastatic Cancer of the Lungs. Tüberküloz ve Toraks, 38(2), 111-115. (Yayın No: 4317407)
31. ALTUNTAŞ ÖMER,GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1990). Comparison of the Plain Chest Graphies CT Findings Bronchoscopic Manifestations and Operative Features in Patients with Mediastinal or Pulmonary Mass. Tüberküloz ve Toraks, 38(3), 189-196. (Yayın No: 4317415)
32. GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,AKYAR YUSUF SERDAR,NUMANOĞLU NUMAN,ERDEN MEMET İLHAN,ALPER DOĞANAY (1990). Value of Computed Thoracic Tomography in the Evaluation of Pulmonary Sarcoidosis. Tüberküloz ve Toraks, 38(2), 105-110. (Yayın No: 4317404)
33. GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,BEDER SUMRU,ALPER DOĞANAY (1990). Value of the Transtracheal and Transcarinal Needle Aspiration Biopsy in Diagnosis of Chest Diseases. Tüberküloz ve Toraks, 38(2), 79-85. (Yayın No: 4317399)
34. GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1990). The Effects of Styrene on Respiratory System.. Tüberküloz ve Toraks, 38(3), 157-167. (Yayın No: 4317411)
35. GÖNÜLLÜ UĞUR (1990). Comparison of Nuclear DNA Protein Contents and Primary Features of Cases with Surgically Resected Primary Lung Adenocarcinoma. Tüberküloz ve Toraks, 38(2), 8796. (Yayın No: 4317403)
36. SAVAŞ İSMAİL,NUMANOĞLU NUMAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY,GÖNÜLLÜ UĞUR (1989). Comparison of the Computed Tomography of Thorax and Bronchography in Diagnosis of Bronchiectasis. Tüberküloz ve Toraks, 37(2), 96-102. (Yayın No: 4317382)
37. BENGİ HADJO,GÖNÜLLÜ UĞUR,ENACAR NEZİHE,ALPER DOĞANAY,BEDER SUMRU,GÜRSES HİLMİ,BARTU SEVGİ,DOKUMACIOĞLU TURHAN (1986). Analysis of 517 Patients with Tuberculosis from Different Points of View.. Tüberküloz ve Toraks, 34(1), 1-7. (Yayın No: 4317256)
38. ALPER DOĞANAY,BEDER SUMRU,GÜRSES HİLMİ,GÖNÜLLÜ UĞUR (1986). Diagnostic Value of Transbronchial Biopsy in Lung Diseases Particularly in Cases of Bronchial Carcinoma.. Tüberküloz ve Toraks, 34(1), 26-29. (Yayın No: 4317258)
39. ALPER DOĞANAY,NUMANOĞLU NUMAN,GÜRSES HİLMİ,BEDER SUMRU,GÖNÜLLÜ UĞUR (1985). Results of the Various Chemotherapy Protocols Used in the Treatment of Lung Cancer. Tüberküloz ve Toraks, 33(3), 189-193. (Yayın No: 4317181)
40. BEDER SUMRU,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ,ÖZTÜRK CAN,GÖNÜLLÜ UĞUR (1985). Comparison of the Bronchoscopic Specimens in the Diagnosis of Lung Cancer. Tüberküloz ve Toraks, 33(2), 157-160. (Yayın No: 4317175)
41. ÖRÜÇ OYA,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ,NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR (1985). Diagnostic Value of the Pleural Biopsies and the Pleural Fluid Examinations in Mesotheliomas.. Tüberküloz ve Toraks, 33(3), 194-197. (Yayın No: 4317254)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2013). Primary Pleural Diffuse B-Cell Lymphoma. CHEST, Doi: 10.1378/chest.1703778 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4317782)
1. GÖNÜLLÜ UĞUR,ŞEN ELİF (2013). Idiopathic Pleuroparenchymal Fibroelastosis. CHEST, Doi: 10.1378/chest.1703792 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4317779)
2. İÇLİ FİKRİ,GÖNÜLLÜ UĞUR (2012). FIGHTING AGAINST CIGARETTE SMOKING AMONG MEDICAL STUDENTS-A SUCCESS STORY. ANNALS OF ONCOLOGY (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4317783)
3. YALÇIN BÜLENT,GÖNÜLLÜ UĞUR,UTKAN GÜNGÖR,DEMİRKAZIK AHMET,İÇLİ FİKRİ (2011). Quality of Life Assesment in Patients With Non-Small Cell LungCancer Patients Who Have or Have Not Received Second LineChemotherapy. ESMO2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4323054)
4. ŞEN ELİF,EROL SERHAT,Aysev Derya,KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR (2008). A pathogen in patients with underlying lung disease: corynebacterium pseudodiphtericum. 18th European Respiratory Society Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318855)
5. ŞEN ELİF,ÜLGER AYŞE FÜSUN,KAYA AKIN,AKAR MEHMET NEJAT,GÖNÜLLÜ UĞUR (2008). Serum endothelial monocyte-activating polypeptide-II (EMAP-II), a novel serologic and prognostic biomarker in patients with non-small-cell lung cancer. American Thoracic Society International Conference (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318862)
6.ŞEN ELİF,EROL SERHAT,KAYA AKIN,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR (2006). Women lung cancer: factors related to survival. 16th European Respiratory Society Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318833)
7.ŞEN ELİF,ÜLGER AYŞE FÜSUN,POYRAZ BARIŞ MUSTAFA,TOGAY IŞIKAY CANAN,AKBOSTANCI MUHİTTİN CENK,GÖNÜLLÜ UĞUR (2003). A report of SUNCT Syndrome in a patient with a diagnosis of SCLC. 10th World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318813)
8.ÜLGER AYŞE FÜSUN,ŞEN ELİF,Erekul Selim,GÖNÜLLÜ UĞUR (2003). Primary lung malignant melanoma: A case report. 10th World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318822)
9.ŞEN ELİF,Ekici Zuhal,GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). Results of a questionnaire of inhaler treatment usage of outpatients and inpatients in a university hospital. 12th European Respiratory Society Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318791)
10.SAVAŞ İSMAİL,Ural Özlem,Eriş Banu,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN (2000). Urine deoxypyridinoline level ..An alternative to bone scan in lung cancer. 9th World Conferences on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318469)
11.SAVAŞ İSMAİL,KAYA AKIN,Ural Özlem,Eriş Banu,GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). Circulating levels of soluble intercellüler adhesion molecule-1 in nonsmall cell lung cancer. ERS Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318459)
12.KÖKSAL DENİZ,SAVAŞ İSMAİL,ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). The aspects of the patients with lung cancer in a university hospital based chest diseases department in Turkey. ERS Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318462)
13.SAVAŞ İSMAİL,Çelebioğlu Binnaz,ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). Postbrachytherapy regression.. 10th International Congress on Anti-Cancer Treatment (ICACT) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318472)
14.SAVAŞ İSMAİL,Çelebioğlu Binnaz,ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). Postbrachytherapy regression. 10th International Congress on Anticancer treatment (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318450)
15.Çelebioğlu Binnaz,Ural Özlem,GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL (1999). High dose rate brachytherapy for the treatment of lung cancer. ERS Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318447)
16.ARBAK PERİ MERAM,ÜLGER AYŞE FÜSUN,Karacan Özgür,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR (1999). A Comperative Evaluation of Lorazepam and Midazolam in Bronchoscopic Premedication. ERS Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322999)
17.Karacan Özgür,ÇELİK GÖKHAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Pulmonary Tuberous Sclerosis:Report of Two Cases. ERS Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318417)
18.GÖNÜLLÜ UĞUR,KAYA AKIN,KANAT FİKRET,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Superior vena cava syndrome.. ERS Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318415)
19.ÜLGER AYŞE FÜSUN,Karacan Özgür,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ARBAK PERİ MERAM,ÇELİK GÖKHAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Radiological, bronchoscopic and Diagnostic Evaluation of Sarcoidosis PatientsFollowed Between 1988-1995. International Congress onSarcoidosis Granulomatous and Vasculitic Disorders (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4319889)
20.güngör adem,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR (1997). En-block resection in thoracic outlet tumors. 8th World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318405)
21.güngör adem,GÖNÜLLÜ UĞUR (1997). Bronchial,tracheal and bronchovascular sleeve resections. 8th World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318407)
22.SAVAŞ İSMAİL,ÇELİK GÖKHAN,NUMANOĞLU NUMAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,ALPER DOĞANAY (1997). Serum luteinizing hormone (LH), follicle stimulating hormone (FSH), free testosterone (fT) , and dehydroepiandrosterone sulphate (DHEA-SO4) levels in the patients with bronchial carcinoma. 8th World Lung Cancer Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318401)
23.ÇELİK GÖKHAN,KAYA AKIN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1996). Clinical Features of Cases Pulmonary Ecchinococcosis Followed 1986 through 1993. European Respiratory Society Annual Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318389)
24.ÇELİK GÖKHAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1996). Familial Sarcoidosis.. Annual Congress of the European
Society (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318379)
ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,KAYA AKIN,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). Behçet’s Disease Presenting with Multiple Pulmonary Artery Aneursyms and a Pseudoaneurysm. Annual Congress of the European Respiratory Society (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318368)
26.GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALTUNTAŞ ÖMER,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY (1994). Comparison of ches x-ray films, computerized tomography ofthorax, bronchoscopic results, and operative findings in patients with suspected lung and/or mediastinal lesions.. 7 World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4319827)
27.NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÇELİK GÖKHAN,ÜLGER AYŞE FÜSUN,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1994). Total Sialic Acid, Lipid-Bound Sialic Acid, Ceruloplasmin, and Fibrinogen Levels in Malign and Benign Pleural Diseases. 7th World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318319)
28.SAVAŞ İSMAİL,NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1994). The Value of Cytogenetic Analysis in the Diagnosis of Malignant Pleural Effusions. 7th World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318320)
29.ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1993). Chronic Effects of Welding Exposure on Pulmonary Function Tests, Chest X-Ray and Respiratory Symptoms. Annual Congress of the European Respiratory Society (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318307)
30.GÖNÜLLÜ UĞUR,Wang KP (1993). Transbronchial Needle Aspiration Biopsy Versus Percutaneous Needle Aspiration Biopsy for Diagnosing Lung Lesions. XVII. World Congress on Diseases of the Chest (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318305)
31.NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,ENACAR NEZİHE,ALPER DOĞANAY (1992). Evaluation of 12 300 Coal Workers According to Various Parameters. Annual Congress of the European Respiratory Society (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318303)
32.GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM (1991). Nuclear DNA and Nuclear Protein Content in Cases with Lung Adenocarcinoma. 6th World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318302)
33.GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÜRSES HİLMİ (1991). 819 Primary Lung Carcinoma Cases Hospitalized in Medical Faculty of Ankara University Between 1981-1989. 6th World Conference on Lung Cancer (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318299)
34.SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY,GÖNÜLLÜ UĞUR (1989). Comparison of Computed Tomography and Bronchography in Diagnosis in Bronchiectasis. XIe Session des Journees Medicales Balkaniques (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318268)
35.Kato Harubumi,Konaka Ch,GÖNÜLLÜ UĞUR,Hayata Yoshihiro (1988). Evaluation of Photodynamic Therapy in Early Stage Lung Cancer. Lasers in Medical Science. International Conference Photodynamic Therapy and Medical LaserApplications (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318267)
36.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Akciğer ve plevra maligniteleri (2009)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Poyraz Yayıncılık, Sayfa Sayısı 447, Türkçe, (Yayın No: 42660)
1. J Med Oncol Special Topics (2008)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Turkiye Klinikleri Yayınevi, Sayfa Sayısı 47, Türkçe, (Yayın No: 42662)
2. Pulmoner Hipertansiyon (2007)., GÖNÜLLÜ UĞUR, ANTIP Yayınevi, Sayfa Sayısı 272, Türkçe, (Yayın No: 42663)
3. Göğüs Hastalıkları Serisi (2005)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Türkiye Klinikleri Yayınevi , Sayfa Sayısı 47, Türkçe, (Yayın No: 16511)
4. Akciğer Hastalıklarında Klinik Sorunlar El Kitabı (2004)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Bilimsel Tıp Yayınevi, Sayfa Sayısı 100, Türkçe, (Yayın No: 16492)
5. Klinik solunum sistemi ve hastalıkları (1997)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, Sayfa Sayısı 556, Türkçe, (Yayın No: 16512)
6. Klinik solunum sistemi ve hastalıkları (1997)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, Sayfa Sayısı 339, Türkçe, (Yayın No: 16513)
7. Klinik solunum sistemi ve hastalıkları (1997)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, Sayfa Sayısı 265, Türkçe, (Yayın No: 16514)
8. Klinik solunum sistemi ve hastalıkları (1997)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, Sayfa Sayısı 593, Türkçe, (Yayın No: 16515)
9.Acil Hastalıklar ve İlk Yardım (1996)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, Sayfa Sayısı 9, Türkçe, (Yayın No: 16516)
10. Klinik Bilimlere Giriş IV Solunum Sistemi ve Gastrointestinal Sistem Hastalıkları (1996)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTIP A.Ş. Yayınları, Sayfa Sayısı 193, Türkçe, (Yayın No: 16517)
11. Malign Plevral Hastalıklar ve Plevra Hastalıklarında Tanı Yöntemleri Kitabı (1992)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Hekimler Yayın Birliği , Sayfa Sayısı 48, Türkçe, (Yayın No: 16519)
12. Tedavi Yıllığı 1991 1992 (1992)., GÖNÜLLÜ UĞUR, Hekimler Yayın Birliği , Sayfa Sayısı 363, Türkçe, (Yayın No: 16518)
13. Sodeman s Pathologic Physiology Mechanisms of Disease Physiopathology Turkish edition (1991)., GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 512, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 16520)
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. GÖNÜLLÜ UĞUR (2008). [Lung cancer in women: clinical features and factors related to survival].. Tuberkuloz ve toraks, 56(3), 266-74. (Kontrol No: 4315466)
2. GÖNÜLLÜ UĞUR (2006). Assessment of inhaler technique and treatment compliance of hospitalized patients and outpatients in a university hospital. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 59(1), 1-6. (Kontrol No: 4315444)
3. GÖNÜLLÜ UĞUR (2006). The value of serum interferon-gamma level in the differential diagnosis of active and inactive pulmonary tuberculosis.. Tuberkuloz ve toraks, 54(1), 17-21. (Kontrol No: 4315476)
4. GÖNÜLLÜ UĞUR (2005). The detection of quantitative serum p53 protein in lung cancer. Tüberküloz ve Toraks, 53(3), 231-237. (Kontrol No: 4315443)
5. GÖNÜLLÜ UĞUR (2005). [Malignant melanoma of the lung: is it easy to determine its origin?].. Archivos de bronconeumologia, 41(2), 102-4. (Kontrol No: 4315462)
6. GÖNÜLLÜ UĞUR (2004). Diagnostic significance of gamma-interferon in tuberculous pleurisy.. Tuberkuloz ve toraks, 52(3), 211-7. (Kontrol No: 4315473)
7. GÖNÜLLÜ UĞUR (2004). Solitary adrenal metastasis in large cell carcinoma of lung.. Tuberkuloz ve toraks, 52(4), 373-7. (Kontrol No: 4315460)
8. GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,KURTMAN CENGİZ (2000). Brachytherapy in Lung Cancers. Solunum Hastalıkları, 11(4), 354-358. (Kontrol No: 4317759)
9. GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL (1991). Clinical Research with Sulbactam/Ampicillin in Respiratory Tract Infections. Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(1), 1-4. (Kontrol No: 4317421)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. ERÇEN DİKEN ÖZLEM,ÇİLEDAĞ AYDIN,GÖNÜLLÜ UĞUR (2014). Pulmoner Emboli Hastalarında Meteorolojik Parametrelerle Hastalığın Şiddeti Arasındaki İlişki. TTD Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318944)
2. GÖNÜLLÜ UĞUR,ŞEN ELİF,Taslak Hatice (2013). Göğüs duvarında kitle ile başvuran “Plazmositoma ve asemptomatik multipl myeloma olgu sunumu. TTD kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318901)
3. GÖNÜLLÜ UĞUR,ŞEN ELİF,ARKAN ERDOĞAN GÖKÇEN,KÜÇÜKŞAHİN ORHAN (2013). ANCA pozitif vaskülit ve Pulmoner Histiyositozis X Birlikteliği. TTD kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318892)
4. GÖNÜLLÜ UĞUR,ŞEN ELİF,Taslak Hatice,CEYHAN KORAY (2013). Diffüz B-Hücreli Lenfoma. TTD kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318885)
5. GÖNÜLLÜ UĞUR,ŞEN ELİF,Atasoy Çetin (2013). İdiyopatik Plöroparankimal Fibroelastozis Olgu Sunumu. TTD kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318906)
6. GÖNÜLLÜ UĞUR,ŞEN ELİF,Taslak Hatice (2013). Mediastinal Venöz Hemanjiyoma. TTD kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318896)
7. GÖNÜLLÜ UĞUR,ŞEN ELİF,Taslak Hatice (2013). Anterior Mediasten Yerleşimli Schwannoma. TTD kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318899)
8. GÖNÜLLÜ UĞUR,ŞEN ELİF,ARKAN ERDOĞAN GÖKÇEN,KÜÇÜKŞAHİN ORHAN (2013). Akut Lupus Pnömonitisi üzerine eklenen Fungal Pnömoninin Başarılı Tedavisi. TTD kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318889)
9. ŞEN ELİF,ÇİLEDAĞ AYDIN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ARKAN ERDOĞAN GÖKÇEN (2012). Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tanısı Olan Hastada İkinci Primer veya Nüks Bronş Karsinomunu Taklit Eden Yabancı Cisim Aspirasyonu. TTD kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318875)
10. Karabacakoğlu Ye,ÇİLEDAĞ AYDIN,ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2011). Tanı zorluğu yaşanan akciğer metastazlı Hodgkin lenfomalı bir olgu. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:74318867)
11. ŞEN ELİF,EROL SERHAT,KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR (2008). Altta yatan akciğer hastalığı olanlarda solunum yolu enfeksiyonlarında bir patojen: Corynebacterium pseudodiphtericum. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318846)
12. ŞEN ELİF,ÜLGER AYŞE FÜSUN,KAYA AKIN,AKAR MEHMET NEJAT,GÖNÜLLÜ UĞUR (2008). Serum endotelyal monosit aktive edici polipeptid II, küçük hücreli akciğer kanserinde yeni bir belirteç. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318851)
13. ŞEN ELİF,ÜLGER AYŞE FÜSUN,GÖNÜLLÜ UĞUR (2008). Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Sağkalım Üzerine Etkili Faktörler. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318841)
14. ŞEN ELİF,EROL SERHAT,KAYA AKIN,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR (2006). Kadın Akciğer Kanseri: Sağkalıma etkili faktörler. Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318839)
15. ŞEN ELİF,ÜLGER AYŞE FÜSUN,POYRAZ BARIŞ MUSTAFA,GÖNÜLLÜ UĞUR (2004). Pulmoner Onkoloji Ünitesi İki Yıllık Hasta Takip Verileri. Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318826)
16. ŞEN ELİF,ÜLGER AYŞE FÜSUN,POYRAZ BARIŞ MUSTAFA,TOGAY IŞIKAY CANAN,AKBOSTANCI MUHİTTİN CENK,GÖNÜLLÜ UĞUR (2003). SUNCT Sendromu Tanısı Alan Küçük Akciğer Kanserli Bir Olgu Sunumu. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318806)
17. ÜLGER AYŞE FÜSUN,ŞEN ELİF,Erekul Selim,GÖNÜLLÜ UĞUR (2003). Primer Akciğer Malign Melanomu: Olgu Sunumu. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318800)
18. ŞEN ELİF,Ekici Zuhal,GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). Bir Üniversite Hastanesinde Poliklinik ve Yatan Hastaların İnhale Tedavi Kullanım Anketi Sonuçları. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318795)
19. ŞEN ELİF,Keleşoğlu Arif,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR (2001). Akciğer Kanserli Hastaların Kemoterapi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Uluslararası Akciğer Kanseri ve Bronkoskopi Sempozyumu (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318494)
20. KAYA AKIN,SAVAŞ İSMAİL,ŞEN ELİF,güngör adem,GÖNÜLLÜ UĞUR (2001). Pulmoner Histiositozis X ve Akciğer Kanserli Bir Olgu. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318479)
21. KÖKSAL DENİZ,SAVAŞ İSMAİL,ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). A.Ü.T.F. Göğüs Hastalıkları Kliniğinde son iki yılda izlenen akciğer kanserli olguların değerlendirilmesi. Toraks derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318456)
22. SAVAŞ İSMAİL,KAYA AKIN,Ural Özlem,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN (1999). Serum intercellular adhesion molecul-1 (sICAM-1) in NSCLC. XIII:National Cancer Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318445)
23. Çelebioğlu Binnaz,Ural Özlem,GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,KURTMAN CENGİZ (1998). Intraluminal HDR treatment of the endobronchial carcinomas. III. National Radiation Oncology Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318426)
24. ARBAK PERİ MERAM,ÜLGER AYŞE FÜSUN,Karacan Özgür,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR (1998). Bronkoskopi Premedikasyonunda Lorazepam, Midazolam ve Kontrol Gruplarının Karşılaştırılması. Toraks Derneği İkinci Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322991)
25. ARBAK PERİ MERAM,Akkoca Öznur,Karacan Özgür,ÜLGER AYŞE FÜSUN,GÖNÜLLÜ UĞUR (1997). Radyografi Yorumunda Okuyucular Arasında Farklılık. XXIV. Ulusal TÜSAD Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322996)
26. ARBAK PERİ MERAM,ÜLGER AYŞE FÜSUN,Karacan Özgür,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1996). AÜTF Göğüs Hastalıkları Kliniğinde 1990-1994 Yılları Arasında İzlenen Plevra Sıvılı Olguların Özellikleri. XXI.Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322993)
27. ÜLGER AYŞE FÜSUN,Karacan Özgür,ARBAK PERİ MERAM,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÇELİK GÖKHAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1996). Sarkoidozlu Olgularda Tanı Yöntemleri ve Bronkoskopik Bulgular. XXI.Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322989)
28. Karacan Özgür,ÜLGER AYŞE FÜSUN,ARBAK PERİ MERAM,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÇELİK GÖKHAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1996). Sarkoidozlu Olgularda Radyolojik Bulgular. XXI.Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322988)
29. ÜLGER AYŞE FÜSUN,ARBAK PERİ MERAM,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1996). Uzun Süreli Oksijen Tedavisine Başlanan Hastaların Değerlendirilmesi. Toraks Derneği 1. Yıllık Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322994)
30. GÖNÜLLÜ UĞUR (1995). Bacterial Pneumoniae, Symptoms and Diagnosis. 20th Anniversary, “Lung Days” (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4318328)
31. Ural Özlem,Karacan Özgür,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). A case of Factituous Haemoptisia. 20th Anniversary, “Lung Days” (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318366)
32. KAYA AKIN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). The Cases with Pleural Mesothelioma Investigated in our Department between 1984-1994. 20th Anniversary, “Lung Days” (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318364)
33. Karacan Özgür,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). A Case of Tuberousclerosis Presenting with Pulmonary Involvement. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318324)
34. ÇELİK GÖKHAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). Familial Sarcoidosis. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318325)
35. Moğulkoç Gül,KANAT FİKRET,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). Thymic Cysts Diagnosed in our Department. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318327)
36. Karacan Özgür,ARBAK PERİ MERAM,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). Türkiye Genelinde Bronkoskopi. XXIII. Ulusal TÜSAD Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322998)
37. ARBAK PERİ MERAM,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÜLGER AYŞE FÜSUN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1995). The Evaluation of the Patients with Pneumonia Hospitalized in our Department Between 1988-1992. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318323)
38. GÖNÜLLÜ UĞUR (1994). Treatment of Patients with Multi-Drug-Resistant Tuberculosis. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4318317)
39. KAYA AKIN,ARBAK PERİ MERAM,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1994). A Meigs’ Syndrome with Increased CA 125 Levels. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318316)
40. KAYA AKIN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1994). Pulmonary Alveolar Microlithiasis (in two siblings).. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318310)
41. ÜLGER AYŞE FÜSUN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ARBAK PERİ MERAM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1994). Sarcoidosis Cases Followed Between 1988-1993. Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318314)
42. ÜLGER AYŞE FÜSUN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ARBAK PERİ MERAM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1994). Son Beş Yılda İzlenen Sarkoidli Olgular. XX.Ulusal Türk Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4322997)
43. GÖNÜLLÜ UĞUR (1991). The Principles of Pulmonary Rehabilitation. XIX. Congress of Tuberculosis and Pulmonary Diseases (Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi) (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4318296)
44. GÖNÜLLÜ UĞUR (1991). Chemotherapy of Tuberculosis. XIX. Congress of Tuberculosis and Pulmonary Diseases (Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi) (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4318295)
45. ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,ENACAR NEZİHE (1991). Screening of Pulmonary Function Tests and Chest Roentgenograms on 6000 Coal Workers in Zonguldak. The Results. XIX. Congress of Tuberculosis and Pulmonary Diseases (Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi) (Özet Bildiri/Poster)
46. ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ (1991). Comparison of the Diagnostic Methods in Patients with Sarcoidosis. XIX. Congress of Tuberculosis and Pulmonary Diseases (Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318297)
47. GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,PINAR EFŞİN,SAVAŞ İSMAİL,ALPER DOĞANAY,ENACAR NEZİHE,ATAKURT YILDIR (1991). The Evaluation of 6000 Coal Workers Mining in Zonguldak County, A Preliminary Report. Enviroment and the Lungs Symposium (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4318293)
48. SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,AKYAR YUSUF SERDAR,ERDEN MEMET İLHAN,NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ALPER DOĞANAY (1989). Thorax CT in Staging of Sarcoidosis. XVII. National Congress of Turkish Association for Respiratory Researches (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318271)
49. ALPER DOĞANAY,BEDER SUMRU,NUMANOĞLU NUMAN,İÇLİ FİKRİ,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,SAVAŞ İSMAİL (1989). The Value of Bronchoscopic Examinations in Metastatic Cancer of the Lungs. XVII. National Congress of Turkish Association for Respiratory Researches (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318285)
50. AKYAR YUSUF SERDAR,ERDEN MEMET İLHAN,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ALPER DOĞANAY (1989). The Value of Thorax CT in Patients with Bronchiectasis. XVII. National Congress of Turkish Association for Respiratory Researches (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318270)
51. NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY,SAVAŞ İSMAİL,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM (1989). Thorax CT in Pneumoconiosis. XVII. National Congress of Turkish Association for Respiratory Researches (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318283)
52. ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY,NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL (1989). A Case of Idiopathic Pulmonary Haemosiderosis. XVII. National Congress of Turkish Association for Respiratory Researches (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4318284)
Diğer Yayınlar
1. ŞEN ELİF,TOGAY IŞIKAY CANAN,ÜLGER AYŞE FÜSUN,POYRAZ BARIŞ MUSTAFA,AKBOSTANCI MUHİTTİN CENK,GÖNÜLLÜ UĞUR (2009). SUNCT-like syndrome in a patient with small cell lung cancer. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(4), 213-216. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317772)
2. KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). Kartagener’s syndrome: a report of three cases. Toraks Dergisi, 3(1), 113-116. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317769)
3. ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). American Thoracic Society (ATS)” 2001 Erişkin Toplum Kökenli Pnömoni Tanı-Tedavi Rehberi, 1993’te İlk Yayınlanan Rehber ile Benzerlikler-Farklılıklar-Yenilikler. Tüberküloz ve Toraks, 50(4), 505-512. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317767)
4. GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). [Histiocytosis X and bronchopulmonary adenocarcinoma: a rare coexistence].. Canadian respiratory journal, 9(6), 431-2. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4315478)
5. KAYA AKIN,SAVAŞ İSMAİL,ŞEN ELİF,SAK SERPİL,güngör adem,GÖNÜLLÜ UĞUR (2001). Pulmoner Histiositozis X ve Akciğer Kanserli Bir Olgu. Tüberküloz ve Toraks, 49(4), 500-503. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4323550)
6. GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). Factitious haemoptysis.. Australian and New Zealand journal of medicine, 30(6), 729 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4315479)
7. GÖNÜLLÜ UĞUR (1997). Maligniteyi taklit eden iki abdominal tüberküloz olgusu. Tüberküloz ve Toraks, 45(2), 144-147. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4315440)
8. ÜLGER AYŞE FÜSUN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Two abdominal tuberculosis cases which mimic malignancy. Tüberküloz ve Toraks, 45(2), 144-148. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317754)
9. KAYA AKIN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÇELİK GÖKHAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Pulmonary alveolar microlithiasis in two siblings. Turkish Journal Of Medical Sciences, 27(5), 481-483. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317753)
10. KAYA AKIN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÇELİK GÖKHAN,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Behçet’s Disease presenting with multiple pulmonary artery aneurysms and a pseudoaneurysms. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 17(3), 210-212. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317752)
11. GÖNÜLLÜ UĞUR (1996). A case of tuberculous lymphadenitis with elevated serum level of carcinoembryonic antigen.. The New Zealand medical journal, 109(1024), 242 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4315485)
12. GÖNÜLLÜ UĞUR (1995). Epidemiology And Etiology Of Lung Cancer. Turkiye Klinikleri, 15, 361364. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317749)
13. KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR (1994). Treatment of Tuberculosis. Türkiye Klinikleri, 14(6), 431438. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317746)
14. GÖNÜLLÜ UĞUR (1994). Treatment of Multi-drug Resistant Tuberculosis. Türkiye Klinikleri, 14(6), 451-454. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317747)
15. NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÇELİK GÖKHAN (1994). Treatment of Chronic Obstructive Lung Diseases II. How can we prevent complications and manage them?. Klinik Seriler, 4(15), 3335. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317742)
16. GÖNÜLLÜ UĞUR (1994). Nosocomial Pneumonias. Medikal Magazin, 98, 22-24. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317744)
17. NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÇELİK GÖKHAN (1994). Treatment of Chronic Obstructive Lung Diseases III. How can we increase the quality of lives of our patients?. Klinik Seriler, 4(15), 36-40. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317743)
18. NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÇELİK GÖKHAN (1994). Treatment of Chronic Obstructive Lung Diseases I. How can we reverse bronchial obstruction?. Klinik Seriler, 4(15), 29-32. (Ulusal)(Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317741)
19. ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,GÖNÜLLÜ UĞUR (1993). The Diagnostic Approach in Pleural Effusions. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 12(1), 42-48. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317442)
20. GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY,NUMANOĞLU NUMAN,SAVAŞ İSMAİL (1991). A Case of Idiopathic Pulmonary Haemosiderosis. Tüberküloz ve Toraks, 39(2), 109-114. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317425)
21. GÖNÜLLÜ UĞUR (1991). The Treatment Modalities of Chronic Obstructive Lung Diseases. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, 4(5), 319-326. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317435)
22. GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1991). Swyer James Syndrome (Macleod’xxs Syndrome). Tüberküloz ve Toraks, 39(3), 205-214. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317428)
23. SUNGUROĞLU KADİRHAN,GÖNÜLLÜ UĞUR (1991). The Serum Retinol and Beta-Karoten Levels in Patients with Squamous Cell Lung Carcinoma. Optimal Tıp Dergisi, 4(3), 153-156. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 4317437)
24. GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN (1990). Connective Tissue Disorders and the Lungs.. YENİ TIP DERGİSİ, 7(2), 94-105. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317390)
25. GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1990). Pulmonary Aspergilloma. Tüberküloz ve Toraks, 38(4), 301-307. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317417)
26. GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1990). Two Cases with Congenital Unilateral Pulmonary Aplasia (Agenesis of the Lung. Tüberküloz ve Toraks, 38(4), 293-300. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317416)
27. GÖNÜLLÜ UĞUR,ALPER DOĞANAY (1990). Pregnancy and the Lungs.. YENİ TIP DERGİSİ, 7(2), 195-205. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 4317397)
28. GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,YAVUZER ŞİNASİ,ALPER DOĞANAY (1990). Case of Epiphrenic Esophageal Diverticul Undergone Surgery as Hidatic Cyst. Tüberküloz ve Toraks, 38(2), 125-128. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317409)
29. SAVAŞ İSMAİL,ALPER DOĞANAY,NUMANOĞLU NUMAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,ALTUNTAŞ ÖMER (1989). Parotid Gland Enlargement During the Treatment of Bronchospasm.. Tüberküloz ve Toraks, 37(3), 195-202. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317386)
30. GÖNÜLLÜ UĞUR (1989). Solitary bronchial mucosal neuroma.. Chest, 95(1), 245-7. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4315475)
31. ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ,NUMANOĞLU NUMAN,KINIKOĞLU MURAT,GÖNÜLLÜ UĞUR (1986). Wegener’xxs Granulomatosis.. Tüberküloz ve Toraks, 34(2), 111-115. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317264) 32. ALPER DOĞANAY,YAVUZER ŞİNASİ,BADEMLİ ŞULE,GÖNÜLLÜ UĞUR (1986). Two Cases with Hiatal Hernias of Diaphragm Treated as Pleural Diseases.. Tüberküloz ve Toraks, 34(2), 95-101. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 4317261)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
1. Vaka Takdimi, ŞEN ELİF,TOGAY IŞIKAY CANAN,ÜLGER AYŞE FÜSUN,POYRAZ BARIŞ MUSTAFA,AKBOSTANCI MUHİTTİN CENK,GÖNÜLLÜ UĞUR (2009). SUNCT-like syndrome in a patient with small cell lung cancer. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 61(4), 213-216. (Yayın No: 4317772)
2. Vaka Takdimi, KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). Kartagener’s syndrome: a report of three cases. Toraks Dergisi, 3(1), 113-116. (Yayın No: 4317769)
3. Derleme Makale, ŞEN ELİF,GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). American Thoracic Society (ATS)” 2001 Erişkin Toplum Kökenli Pnömoni Tanı-Tedavi Rehberi, 1993’te İlk Yayınlanan Rehber ile Benzerlikler-Farklılıklar-Yenilikler. Tüberküloz ve Toraks, 50(4), 505-512. (Yayın No: 4317767)
4. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR (2002). [Histiocytosis X and bronchopulmonary adenocarcinoma: a rare coexistence].. Canadian respiratory journal, 9(6), 431-2. (Yayın No: 4315478)
5. Vaka Takdimi, KAYA AKIN,SAVAŞ İSMAİL,ŞEN ELİF,SAK SERPİL,güngör adem,GÖNÜLLÜ UĞUR (2001). Pulmoner Histiositozis X ve Akciğer Kanserli Bir Olgu. Tüberküloz ve Toraks, 49(4), 500503. (Yayın No: 4323550)Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
6. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR (2000). Factitious haemoptysis.. Australian and New Zealand journal of medicine, 30(6), 729 (Yayın No: 4315479)
7. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR (1997). Maligniteyi taklit eden iki abdominal tüberküloz olgusu. Tüberküloz ve Toraks, 45(2), 144-147. (Yayın No: 4315440)
8. Vaka Takdimi, ÜLGER AYŞE FÜSUN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Two abdominal tuberculosis cases which mimic malignancy. Tüberküloz ve Toraks, 45(2), 144-148. (Yayın No: 4317754)
9. Vaka Takdimi, KAYA AKIN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ÇELİK GÖKHAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Pulmonary alveolar microlithiasis in two siblings. Turkish Journal Of Medical Sciences, 27(5), 481-483. (Yayın No: 4317753)
10. Vaka Takdimi, KAYA AKIN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÇELİK GÖKHAN,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1997). Behçet’s Disease presenting with multiple pulmonary artery aneurysms and a pseudoaneurysms. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 17(3), 210-212. (Yayın No: 4317752)
11. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR (1996). A case of tuberculous lymphadenitis with elevated serum level of carcinoembryonic antigen.. The New Zealand medical journal, 109(1024), 242 (Yayın No: 4315485)
12. Derleme Makale, GÖNÜLLÜ UĞUR (1995). Epidemiology And Etiology Of Lung Cancer. Turkiye Klinikleri, 15, 361-364. (Yayın No: 4317749)
13. Derleme Makale, KAYA AKIN,GÖNÜLLÜ UĞUR (1994). Treatment of Tuberculosis. Türkiye Klinikleri, 14(6), 431-438. (Yayın No: 4317746)
14. Derleme Makale, GÖNÜLLÜ UĞUR (1994). Treatment of Multi-drug Resistant Tuberculosis. Türkiye Klinikleri, 14(6), 451-454. (Yayın No: 4317747)
15. Derleme Makale, NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÇELİK GÖKHAN (1994). Treatment of Chronic Obstructive Lung Diseases II. How can we prevent complications and manage them?. Klinik Seriler, 4(15), 33-35. (Yayın No: 4317742)
16. Derleme Makale, GÖNÜLLÜ UĞUR (1994). Nosocomial Pneumonias. Medikal Magazin, 98, 22-24. (Yayın No: 4317744)
17. Derleme Makale, NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÇELİK GÖKHAN (1994). Treatment of Chronic Obstructive Lung Diseases III. How can we increase the quality of lives of our patients?. Klinik Seriler, 4(15), 36-40. (Yayın No: 4317743)
18. Derleme Makale, NUMANOĞLU NUMAN,GÖNÜLLÜ UĞUR,ÇELİK GÖKHAN (1994). Treatment of Chronic Obstructive Lung Diseases I. How can we reverse bronchial obstruction?. Klinik Seriler, 4(15), 29-32. (Yayın No: 4317741)
19. Derleme Makale, ÖZŞAHİN SEFA LEVENT,GÖNÜLLÜ UĞUR (1993). The Diagnostic Approach in Pleural Effusions. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 12(1), 42-48. (Yayın No: 4317442)
20. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,ALPER DOĞANAY,NUMANOĞLU NUMAN,SAVAŞ İSMAİL (1991). A Case of Idiopathic Pulmonary Haemosiderosis. Tüberküloz ve Toraks, 39(2), 109-114. (Yayın No: 4317425)
21. Derleme Makale, GÖNÜLLÜ UĞUR (1991). The Treatment Modalities of Chronic Obstructive Lung Diseases. Türk İlaç ve Tedavi Dergisi, 4(5), 319-326. (Yayın No: 4317435)
22. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1991). Swyer James Syndrome (Macleod’xxs Syndrome). Tüberküloz ve Toraks, 39(3), 205-214. (Yayın No: 4317428)
23. Derleme Makale, GÖNÜLLÜ UĞUR,NUMANOĞLU NUMAN (1990). Connective Tissue Disorders and the Lungs.. YENİ TIP DERGİSİ, 7(2), 94-105. (Yayın No: 4317390)
24. Derleme Makale, GÖNÜLLÜ UĞUR,ALPER DOĞANAY (1990). Pregnancy and the Lungs.. YENİ TIP DERGİSİ, 7(2), 195-205. (Yayın No: 4317397)
5. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,YAVUZER ŞİNASİ,ALPER DOĞANAY (1990). Case of Epiphrenic Esophageal Diverticul Undergone Surgery as Hidatic Cyst. Tüberküloz ve Toraks, 38(2), 125-128. (Yayın No: 4317409)
26. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1990). Two Cases with Congenital Unilateral Pulmonary Aplasia (Agenesis of the Lung. Tüberküloz ve Toraks, 38(4), 293-300. (Yayın No: 4317416)
27. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR,SAVAŞ İSMAİL,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,NUMANOĞLU NUMAN,ALPER DOĞANAY (1990). Pulmonary Aspergilloma. Tüberküloz ve Toraks, 38(4), 301307. (Yayın No: 4317417)
28. Vaka Takdimi, SAVAŞ İSMAİL,ALPER DOĞANAY,NUMANOĞLU NUMAN,ÖZDEMİR KUMBASAR ÖZLEM,GÖNÜLLÜ UĞUR,ALTUNTAŞ ÖMER (1989). Parotid Gland Enlargement During the Treatment of Bronchospasm.. Tüberküloz ve Toraks, 37(3), 195-202. (Yayın No: 4317386)Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
29. Vaka Takdimi, GÖNÜLLÜ UĞUR (1989). Solitary bronchial mucosal neuroma.. Chest, 95(1), 2457. (Yayın No: 4315475)
30. Vaka Takdimi, ALPER DOĞANAY,GÜRSES HİLMİ,NUMANOĞLU NUMAN,KINIKOĞLU MURAT,GÖNÜLLÜ UĞUR (1986). Wegener’xxs Granulomatosis.. Tüberküloz ve Toraks, 34(2), 111-115. (Yayın No: 4317264)
31. Vaka Takdimi, ALPER DOĞANAY,YAVUZER ŞİNASİ,BADEMLİ ŞULE,GÖNÜLLÜ UĞUR (1986). Two Cases with Hiatal Hernias of Diaphragm Treated as Pleural Diseases.. Tüberküloz ve Toraks, 34(2), 95-101. (Yayın No: 4317261) Editörlük Tüberküloz ve Toraks (IM: Index Medicus ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Bilimsel Tıp1

Ödüller

THE RHONE-POULENC RORER DEVELOPING NATION TRAVEL AWARD FOR EXCELLENCE, INERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF LUNG CANCER, AMERIKA BIRLESIK DEVLETLERI, 1994

Medicana International Ankara

Adres:

Söğütözü Mah. 2176. Cad. No.3 06520 Söğütözü/Ankara

Telefon: 0312 292 92 92
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334