Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniveritesi Tıp Fakültesi 1982
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi 1989, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi 1993 - Yandal (Alerjik Hastalıklar) 
Mesleki Deneyim
Medicana International Ankara Hastanesi (2014-Halen)
29 Mayıs Özel Hastanesi Çocuk ve Alerji Uzmanlığı, Tıbbi Direktör ve Genel Müdür , Yüksek Bilim Konseyi Üyeliği (2008-2009 )
Doçentlik (1996-2000)
GATA Alerjik Hastalıklar Yandal Eğitimi (1991-1993)


Bilimsel Yayınlar

Öztürk S., Çalışkaner A.Z., Karaayvaz M., Dede M., Güleç M.: Hypersensitivity to inhalant allergens in patients with recurrent vulvovaginitis of undetermined etiology. The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. 33(4):496-500, 2007.


Çalışkaner, Z., Öztürk, S., Güleç, M., Dede, M., Erel, F., Karaayvaz M.: A Successful pregnancy and uncomplicated labor with C1INH concentrate prophylaxis in a patient with hereditary angioedema. Allergol et Immunopathol; 35, 3 :117-9, 2007


Yokuşoğlu M., Öztürk S., Uzun M., Baysan O., Demirkol S., Çalışkaner A.Z., Dündaröz R., Sağ C., Karaayvaz M., Işık E.: Heart rate variability in patients with allergic rhinitis. Mil Med. 2007 Jan;172(1):98-101.


Ozturk S., Tozkoparan E., Karaayvaz M., Çalışkaner A.Z., Gulec M., Deniz O., Uçar E., Ors F., Bozlar U.: Atopy in Patients with Bronchiectasis:More than Coincidence. Tohoku J.Exp.Med., 208, 41-48, 2006.


Ozturk, S., Karaayvaz, M., Çalişkaner, Z.,Gulec M. “Not all food additive related reactions originate from commercial foods: chronic urticaria due to home-made canned tomato” J Investig Allergol Clin Immunol, 15(2)153-5, 2005.


Çalişkaner, Z.,Karaayvaz M, Ozturk S. “Recurrent urticaria lesions in a heparin allergic patient: most likely another form of recall urticaria”. J Investig Allergol Clin Immunol, 15(1): 78-80, 2005.


Caliskaner, Z., Ozturk, S., Turan, M., Karaayvaz, M., “Skin test positivity to aeroallergens in the patients with chronic urticaria without allergic respiratory disease”, J Investig Allergol Clin Immunol, 14(1):50-4, 2004.


Caliskaner Z, Karaayvaz M, Ozturk S. Misuse of a herb: stinging nettle (urtica urens) induced severe tongue edema. Complementary Therapies in Medicine, 12(1):57-8, 2004.


Caliskaner, Z., Ozturk, S., Karaayvaz, M., “Not all adverse drug reactions are originating from active component: coloring agent induced skin eruption in a patient treated with rifampicin”, Allergy, 58, 1077-1079, 2003


Karaayvaz, Z. Çalışkaner, M. Turan, A. Akar, S. Öztürk, N. Ozangüç. Levothyroxine versus ketotifen in the treatment of patients with chronic urticaria and thyroid autoimmunity. J Dermatologic Treatment. 13, 165-172, 2002.

Şener O., Çalışkaner Z., Yazıoğlu K., Karaayvaz M., Ozangüç N., Nonpigmenting solitory fixed drug eruption after skin testing and intra-articular injection of triomcinolone acetonide. Ann. Allergy, Asthma and immunology. 86(3):325-36 2001.


Erel F, Karaayvaz M, Çalışkaner Z. and et al. Effect of Allergen Immunotherapy on the nazal mucosa in patient with Allergicrhinits J. Invest Allergol Clin Immunol 10(1):14-19, 2000.


Erel F, Karaayvaz M, Çalışkaner Z. and et al. Effect of Allergen Immunotherapy on the nazal mucosa in patient with Allergicrhinits J. Invest Allergol Clin Immunol 10(1):14-19, 2000.


Karaayvaz M, Çalışkaner Z, Baykal Y, Ozangüç, N. Renin Angiotensin Aldosteron System and drug Allergies Complicated with Hypontension Asian J. Allergy and Immunology 18:81-83, 2000.


Erel F, Şener O, Erdil A, Karaayvaz M, Gür G, Çalışkaner Z, Ozangüç N. Impact of Helicobacter pylori and Giardia Lamblia infictions on chronic urticaria J.Invest Allergol Clin Immunol 10 (2) :94-97, 2000.


Çalışkaner AZ, Karaayvaz M and Ozangüç N. Fever of Unknown origin in a 10 year old boy with allergic rhinitis and Asthma. Ann. Allergy. Asthma and immonology. 85(2) :102-105. 2000.


Özet A., Çalışkaner Z, Deveci S., Özet G., Celasin B., Arpacı F., Öztürk B., Karaayvaz M., Primary non-Hodgkin’s lymphoma of the liver Tumori 86(6): 492-4 2000.


Dinç A., Karaayvaz M, Çalışkaner A.Z., Pay S., Erdem H., Turan M, Dermografizm and atopy in patients with Behçet’s disease. J.investing Allergol Clin İmmunol 10 (6) :368-71 2000.


Karaayvaz M, Erel F, Çalışkaner Z, Ozangüç N. Sytemic reactions due to allergen immunotherapy. Invest. Allergol Clin Immunol 9(1): 39-44 1999.


Erel F, Karaayvaz M, Çalışkaner Z, Ozangüç N. Allergen spectrum in Turkey and relationships between the allergens and age, sex, birth month, birth place, blood groups, familial atopy history J. Invest. Allergology and Clinical Immunology, 8(4): 226-293, 333, 1998.


Erel F, Karaayvaz M, Deveci S, Ozangüç N. Severe anaplaxis from rifamycin SV. Ann. Allergy Asthma Immunology. 81(3): 257-60, 1998.


Karaayvaz M, Ozangüç N. Late Recall Urticaria. J. Invest. Allergology and Clin Immunol, 8(5): 309-311, 1998.


Karaayvaz M, Ozangüç N. Renin angiotensin aldosteron system in anaphylactic reactions induced by immunoteraphy, Allergology International, 47: 293-296, 1998.


Karaayvaz M et all. Levocabastin versus cromolyn sodium in treatment of seosanal allergic conjunktivitis Allergology Janssen library vol:14 Issue:3 1996.


Karaayvaz M, Ozangüç N. Recall Urticaria. J. Allergy Clin Immunol, 97: 1419-20,1996.


Öztürk, S., Erel, F., Çalışkaner, Z., Karaayvaz, M., Güleç, M., Kartal Ö.,: Kronik İdiopatik Ürtiker'de katkı maddeli gıdalar ile doğal gıdalarda bulunan vazoaktif maddelerin rolü.TSK. Koruyucu Hekimlik Bülteni 04.07.2007 


Öztürk, S., Çalışkaner, Z., Karaayvaz, M. Güleç, M., Erel, F., Kartal, Ö. Astım benzeri semptomlarla seyrederek yanlış tanı koyduran vokal kord disfonksiyonu (olgu sunumu). TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007


Öztürk, S., Çalışkaner, Z., Güleç, M., Erel, F., Kartal, Ö., Karaayvaz, M.: Gıdalardaki gizli allerjenler: Fındık allerjisi olan bir olgu sunumu. Astım Allerji İmmünoloji, 2007


Köymen R., Çalışkaner, Z., Akça EA., Karaayvaz M., Doğan N.: Serious latex allergy in a dental surgical procedure: Case Report Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 2007


Öztürk, S., Çalışkaner, A.Z., Karaayvaz M., Güleç, M., Erel, F., Kartal, Özgür.: Astım Benzeri Semptomlarla Seyrederek Yanlış Tanı Koyduran Vokal Kord Disfonksiyonu. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(2):148-150, 2007.


Öztürk, S., Çalışkaner, A.Z., Karaayvaz M., Güleç, M., Kartal, Ö., Erel, F.: Kronik Hastalar ve Sağlık Çalışanlarını Bekleyen Tehlike:Lateks Allerjisi". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 13 HAZİRAN 2007.


Öztürk S., Çalışkaner A.Z., Karaayvaz M., Güleç M. Anafilaksinin nadir bir nedeni: egzersiz. TSK.Koruyucu Hekimlik Bülteni, 4(1), 2005.


Güleç M., Çalışkaner A.Z., Karaayvaz M. Astım hastasının cerrahi operasyon sürecinde değerlendirilmesi. Astım Allerji İmmünoloji Dergisi. 2(3), 2004.


Öztürk S, Güleç M, Çalışkaner Z, Karaayvaz M. Bupropion tedavisi ve allerjik reaksiyonlar: Provokasyon ile desteklenen 3 olgu Astım Allerji İmmünoloji 2(2): 79-82, 2004


Karaayvaz, M., Çalışkaner, Z., “Çocuklarda akut astım atağı tedavisi”, Klinik Pediatri, 1, 5-10, 2003.


Baykal Y, Baysallar M, Karaayvaz M and et al.Parvovirus B19 Antibodies in Diseases Associated with vasculitis, Balkan Military Medical Review 1 ( 1 ): 86-88,1998.


Taşkapan O, Şengül A, Karaayvaz M, Ozangüç N. Solunum yolu allerjilerinde nasal smear total Eozinofil sayımı sonuçlarının tanısal değeri. GATA Bülteni 39 : 320-323,1997.


Karaayvaz M, Şengül A, Kısa Ü, Erel F, Köseoğlu V, Ozangüç N.: Polen allerjisi olan çocuklarda doğal provokasyonla hücresel immünitenin in vivo ve in vitro incelenmesi. GATA Bülteni 7-10,1997.


Karaayvaz M, Erel F, Ozangüç N.: Allerjik inflamasyonda kemokinler. GATA Bülteni 39 : 280-285,1997


Karaayvaz M, Erel F, Ozangüç N.: Allerjik inflamasyonda kortikosteroidlerin etki mekanizmaları. GATA Bülteni 39 : 562-564,1997.


Karaayvaz M, Erel F, Ozangüç N.: Besin ve ilaç katkı maddelerine bağlı dermatolojik problemler. GATA Bülteni 39 : 424-429,1997.


Karaayvaz M, Erel F, Ozangüç N.: İstenmeyen gıda reaksiyonlarının patogenezi. GATA Bülteni 39 : 435-438,1997.


Baykal Y, Özet G, Karaayvaz M, Özet A, Kocabalkan F: Kemokinler. Sendrom 3: 60-64, 1997.


Şener O, Taşkapan O, Karaayvaz M, Ozangüç N.: Sağlık personelinde latex allerjisi. GATA Bülteni, 38: 500-506, 1996.


Şener O, Taşkapan O, Karaayvaz M, Ozangüç N: Kronik Ürtikerli hastalarda etyolojik faktörlerin araştırılması. GATA Bülteni, 38: 154-158, 1996.


Karaayvaz M, Koç B, Baykal Y, Köseoğlu V, Ozangüç N: Antiastmatik İlaçların Allerjen ve histaminle yapılan deri testlerine etkileri. GATA Bülteni, 38: 149-153, 1996.


Karaayvaz M, Baykal Y, Köseoğlu V, Ozangüç N: Hidroksizin ve Terfenadinin allerjen ve histaminle yapılan deri testlerine etkileri. Ankara Tıp Fak. Mecmuası, 49: 81-86, 1996.


Karaayvaz M, Güneşli US, Ozangüç N: Mevsimsel allerjik rinitli çocuk ve adelosanlarda Fluticasone Propionate nazal spreyin kemik metabolizmasına etkisi. Hacettepe Çocuk Sağlığı ve Hast. Dergisi, 39: 71-75, 1996.


Baykal Y, Baysallar M, Karaayvaz M, Koç B, Mas R, Şalk M, Esin N, Özet G, Ünal T, Kocabalkan F.: Parvovirus B19 antibodies in diseases associated with vasculitis. Turk J. Med. Res. 14: 10-12, 1996.


Karaayvaz M, Köseoğlu V, Kürekçi AE, Akın R, Özcan O: Çocuklarda kemoterapiye bağlı nötropenilerde granülosit stimulan faktör (G-CSF) kullanımı. Yeni Tıp Dergisi, 13: 86-88, 1996.


Baykal Y, Özet G, Karaayvaz M, Koç B, Kocabalkan F.: Tümör Nekrozis Faktör. Sendrom Tıp Dergisi, 8: 94-97, 1996.


Baykal Y, Özet G, Karaayvaz M, Kocabalkan F: G proteinleri. T Klin. Tıp Bilimleri, 16: 133-139, 1996.


Baykal Y, Pay S, Sağlam K; Koç B, Odabaşı E, Celasun B, Karaayvaz M, Erikçi S, Kocabalkan F: Hipereozinofilik sendrom. T Klin. Tıp Bilimleri, 16: 168-171, 1996.


Baykal Y, Karaayvaz M, Özet A, Koç B, Kutlu M, Kocabalkan F: Adezyon Molekülleri. T. Klin. Tıp Bilimleri, 16: 14-22, 1996.


Karaayvaz M, Ozangüç N: Allerjik rinit tedavisinde Levocabastine ve Astemizole’ün etkilerinin karşılaştırılması. T. Klin. Tıp Bilimleri, 15: 50-53, 1995.


Karaayvaz M, Köseoğlu V, Baykal Y, Şengül A, Ozangüç N: Ketotifenin allerji deri testlerine etkisi. T. Klin. Tıp Bilimleri, 15: 241-243, 1995.


Tanındı Ş, Alpay F, Baysallar AE, Karaayvaz M, Dikici H, ÖzcanO: 2-14 yaş grubu çocuklarda kızamık seroprevelansı ve seronegatif olguların aşı yanıtı. GATA Bülteni, 37: 22-30, 1995


Karaayvaz M, Taşkapan O, Şener O, Ozangüç N: Solunum yolu allerjisi olan 100 çocuğun değerledirilmesi. GATA Bülteni, 37:198-200, 1995.


Karaayvaz M, Ozangüç N: Allerjik rinit tedavisinde Levocabastine ve Terfenadine’nin etkilerinin karşılaştırılması. GATA Bülteni, 37: 298-304, 1995.


Karaayvaz M, Ozangüç N: İmmunoterapiye bağlı erken ve geç sistemik allerjik reaksiyonlar. GATA Bülteni, 37: 431-435, 1995.


Karaayvaz M, Şener O, Ozangüç N: Mevsimsel allerjik konjuktivit tedavisinde Levocabastine ile Sodyum Kromoglikatın karşılaştırılması. GATA Bülteni, 37: 502-505, 1995.


Karaayvaz M, Şener O, Kısa Ü, Şengül A, Baykal Y, Koç B, Erel F. Ozangüç N: Atopik Hastalarda polen mevsimi ve mevsim dışında hücresel immünitenin değerlendirilmesi. Türk Tıp dergisi 61:12:40-46. 1995.


Karaayvaz M, Ozangüç N, Güneşli US: Topikal Levocabastine’nin deri testlerine etkisi. Optimal Tıp Dergisi, 8:30-34, 1995.


Özcan O, Tanındı Ş, Gökçay E, Lenk MK, Kaçar E, Karaayvaz M: 2-14 yaş grubu çocuklarda arteryel kan basıncı normal değerlerinin saptanması, Yaş, Cins, Ağırlık ve Boyla ilişkisi. GATA Bülteni, 33: 749-760, 1991.


KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIKLARI


Karaayvaz M. ANAFİLAKSİ. Kocabalkan F, Yavuz B. (ed.) İç Hastalıkları Günleri. GATA Basımevi, Ankara, 36-45 2000.


Baykal. Y., Gök. F., Koç. B., Karayvaz. M., Erikçi. S. Vaskülitler. Ayın kitabı. GATA Basımevi. Sayı:19, Ekim 2001.


Karaayvaz M. İLAÇ ALLERJİLERİ. Yavuz B., Kocabalkan F. (ed.) II. İç Hastalıkları GATA Basımevi, Ankara, 48-61, 2001.


Karaayvaz M. ANAFİLAKSİ. Baykal Y. (ed.) Ayın Kitabı: Şok ve Tedavisi. GATA Basımevi, Ankara, 101-110, 2001.


Karaayvaz M. İLAÇ ALLERJİLERİ. İç Hastalıklarında Karar Verme. İ.H.Koçar, S.Erikçi, Y.Baykal (ed.) GATA Basımevi, Ankara, 105-116, 2002.


Karaayvaz M. ANAFİLAKSİ ve TEDAVİSİ. İç Hastalıklarında Karar Verme. İ.H.Koçar, S.Erikçi, Y.Baykal (ed.) GATA Basımevi, Ankara, 557-563, 2002.


Çalışkaner Z., Karaayvaz M. AKUT ASTIM ATAĞI ve TEDAVİSİ. Acil İç Hastalıkları İ.H.Koçar, S.Erikçi, Y.Baykal (ed.). GATA Basımevi, Ankara, 2003


Çalışkaner Z., Karaayvaz M. AKUT ÜRTİKER ve ANJİOÖDEM. Acil İç Hastalıkları İ.H.Koçar, S.Erikçi, Y.Baykal (ed.). GATA Basımevi, Ankara, 2003


Çalışkaner Z., Karaayvaz M. ANAFİLAKSİ ve TEDAVİ YAKLAŞIMI. Acil İç Hastalıkları İ.H.Koçar, S.Erikçi, Y.Baykal (ed.). GATA Basımevi, Ankara, 2003


Çalışkaner Z., Karaayvaz M. İLAÇ ALLERJİLERİ. Acil İç Hastalıkları İ.H.Koçar, S.Erikçi, Y.Baykal (ed.). GATA Basımevi, Ankara, 2003


Karaayvaz M. ÇOCUKLARDA AKUT ÜRTİKER ve TEDAVİSİ. Çocuk Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımı. Gökçay E (ed). GATA Basımevi Ankara, 453-460. 2005


Karaayvaz M. ÇOCUKLARDA BRONŞİYAL ASTIM ve TEDAVİSİ. Çocuk Hastalıklarında Tedavi Yaklaşımı. Gökçay E (ed). GATA Basımevi Ankara, 443-451. 2005


Karaayvaz M.: Pediatrik allerji özel sayısı Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimleri Cilt:1, Sayı:9 2005. (Editörlük).


Karaayvaz M.: Pediatrik allerji özel sayısı Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimleri. Çocuklarda Kronik Öksürük. Cilt:1, Sayı:9 Sayfa:13-5, 2005 (Bölüm Yazarlığı).


Erel F., Karaayvaz M.:Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri İlaç Allerjileri Özel Sayısı. Aşı Reaksiyonları. Cilt:2, Sayı:23,2006.