HEKİMLERİMİZ


Medicana Sağlık Grubu Hastaneleri, Tüm Branşlarda SGK Anlaşmalıdır.

+A A-

Op. Dr. Volkan Turunç

Ad Soyad
Volkan Turunç
Unvan
Op. Dr.
Tıbbi Birim
Genel Cerrahi
Şube
MEDICANA ÇAMLICA
Telefon
0216 522 60 00
E-Posta
Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (1999)  
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (2007)  
Mesleki Deneyim

Merzifon Asker Hastanesi (2007-2008)

Kağızman Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Başhekim Yardımcısı) (2008-2009)

Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi (2010-2011)

Özel Universal Çamlıca Hastanesi Organ Nakli Merkezi (2011-2013)

Özel Göztepe Medical Park Hastanesi Organ Nakli Merkezi (2013-2018)

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Öğretim Üyesi) (2015-2018)

Özel Medicana Çamlıca Hastanesi Organ Nakli Merkezi (2018-halen)


Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Organ Nakli Cerrahisi (Karaciger-Böbrek)

Onkolojik Cerrahi

Obezite Cerrahisi

Laparoskopik Cerrahi


Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1. Dheir H, Sahin S, Uyar M, Gurkan A, Turunc V, Kacar S, BayirliTuran D, Basdemir G.
“Intensive polyoma virus nephropathy treatment as a preferable approach for graft surveillance.”
Transplant Proc. 2011 Apr;43(3):867-70.

2. Sahin S, Gürkan A, Uyar M, Dheir H, Turunç V, Varilsuha C, Kaçar S.
“Conversion to proliferation signal inhibitors-based immunosupressive regimen in kidney transplantation: to whom and when?”
Transplant Proc. 2011 Apr;43(3):837-40.

3. Mersa B, Gürkan A, Ozçelik B, Kaçar S, Varılsüha C, Turunç V, Baş S, Server S.
“Anastomosis of accessory arteries via microsurgical technique in renal transplantation.”
Transplant Proc. 2011 Apr;43(3):819-21.

4. Gürkan A, Kaçar S, Varılsuha C, Tilif S, Turunç V, Doǧan M, Dheir H, Sahin S.
“Exchange donor transplantation: ethical option for living renal transplantation.”
Transplant Proc. 2011 Apr;43(3):795-7.

5. Turunç V, Eroğlu A, Cihandide E, Tabandeh B, Oruğ T, Güven B.
“Escherichia-coli related necrotizing fasciitis after renal transplantation: A case report.”
Transplant Proc. 2015 Jun; 47(5): 1518-21.

6. Eroğlu A, Turunç V, Tabandeh B, Oruğ T, Şener T, Değer E, Dheir H.
“Absence of inferior vena cava in arenal transplant recipient: A case report.”
Transplant Proc. 2015 Jun; 47(5): 1525-7.

7. Eroğlu A, Turunç V, Şener T, Tabandeh B, Oruğ T, Gürol T, Aydın A, Güven B.
“Renal transplantation after thoracic endovascular repair of type B aortic dissection-A case report.”
Transplant Proc. 2015 Jun; 47(5): 1522-4.

8. Turunç V, Eroğlu A, Tabandeh B, Şarkışlalı K, Şener T, Aydın A, Gürol T, Oruğ T.
“Femoro-femoral bypass for graft salvage in a renal transplant patient with aorto-iliac occlusion: A case report.”
Transplant Proc. 2015 Jun; 47(5): 1511-4.

9. Turunç V, Eroğlu A, Tabandeh B, Erol A.
“Comparison of surgical correction techniques for post-kidney transplantation vesicoureteral reflux.”
Transplant Proc. 2017 Apr; 49(3): 528-31.

10. Turunç V, Eroğlu A, Tabandeh B.
“End-to-side versus end-to-end uretero-ureteral anastomosis in kidney transplant recipients with disused atrophic bladder.”
Transplant Proc. 2017 Apr; 49(3): 512-16.

11. Deger E, Celik A, Dheir H, Turunç V, Yardimci A, Torun M, Cihangiroglu M.
“Rejection evaluation after renal transplantation using MR diffusion tensor imaging.”
Acta Radiol. 2017 Jan 1:284185117733777. doi: 10.1177/0284185117733777. [Epub ahead of print]

12. Turunç V, Eroğlu A, Tabandeh B, Dheir H, Soylu Ö, Demir MK.
“Successful Endovascular Management of a Transplant Renal Artery Pseudoaneurysm Complicated With Arterioureteral Fistula.”
Prog Transplant. 2018 Mar; 28(1): 93-94.

13. Turunç V, Ari E, Guven B, Tabandeh B, Yıldız A.
“Once- vs Twice-Daily Tacrolimus: Survival Rates and Side Effects: Single-Center Experience.”
Transplant Proc. 2019 Sep; 51(7): 2308-2311.

14. Turunç V, Açıkgöz SB, Dheir H.
“Early Switch to Mammalian Target of Rapamycin Inhibitors Is a Sustainable Treatment Approach in Renal Transplant Recipients: 7-Year Results”
Transplant Proc. 2019 May; 51(4): 1070-1073.

15. Karahan M, Yildirim M, Kucuk HF, Turunc V, Demir H, Salturk C, Yavuz A, Demir T, Ari E.
“Oxidative DNA Damage Is Increased in Living Kidney Donors”
Transplant Proc. 2019 May; 51(4): 1049-1053.


Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Gürkan A, Kacar S, Varilsuha C, Turunc V, Dheir H, Sahin S.
“Renal transplantation in obese patients.”
Saudi J Kidney Dis Transpl. 2013 Jul; 24(4): 795-7.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Acar ML, Koprulu AS, Sener T, Turunc V, Yıldırım S.
“The anaesthetic management of a living donor renal transplantation with diaphragm paralysis following previous cardiac surgery: A case report”
33rd Congress of the Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Reykjavik, Iceland, June 2015

2. Turunç V, Eroğlu A, Tabandeh B, Dheir H, Basok Erem K, Erol A.
“Comparison of surgical correction techniques for post-kidney transplantation vesicoureteral reflux.”
American Transplant Congress 2016, Boston, US, June 2016.

3. Turunç V, Eroğlu A, Tabandeh B, Dheir H.
“End-to-side versus end-to-end uretero-ureteral anastomosis in kidney transplant recipients with disused atrophic bladder.”
26th International Congress of the Transplantation Society, Hong Kong, August 2016


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Köprülü AŞ, Şener T, Sungar D, Turunç V, Kalfoğlu E.
“Accidental Transdermal Methanol Poisoning: Difficulties and Suggestions in Therapy: Case Report”
Turkiye Klinikleri J Case Rep 2016; 24(1): 89-92.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Turunç V, Dheir H, Gürkan A, Turan D.
“Renal transplant hastalarında double J stent kullanımının üriner infeksiyon oranına etkisi.”
TONKKD 7. Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

2. Gürkan A, Şahin S, Uyar M, Kaçar S, Varılsüha C, Turunç V, Dheir H.
“Obez hastalarda böbrek nakli sonuçları.”
TONKKD 7. Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

3. Mersa B, Gürkan A, Özçelik B, Kaçar S, Varılsüha C, Turunç V, Baş S, Server S.
“Böbrek naklinde aksesuar arterlerin mikrocerrahi yöntemle anastomozu.”
TONKKD 7.Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

4. Gül Y, Tilif S, Gürkan A, Kaçar S, Şahin S, Turunç V, Dheir H.
“Çapraz böbrek naklinde alıcı ve verici memnuniyeti.”
TONKKD 7.Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

5. Gürkan A, Kaçar S, Varılsuha C, Tilif S, Turunç V, Doğan M, Dheir H, Şahin S.
“Çapraz böbrek nakli: Canlı böbrek naklinde etik bir alternatif.”
TONKKD 7.Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

6. Şahin S, Gürkan A, Uyar M, Dheir H, Turunç V, Varılsuha C, Kaçar S.
“Proliferasyon sinyal inhibitörlerine konversiyon: Kime, ne zaman?”
TONKKD 7.Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

7. Varılsuha C, Gürkan A, Şahin S, Kaçar S, Uyar M, Turunç V, Tilif S, Gül Y.
“Pediyatrik yaş grubunda böbrek nakli sonuçlarımız.”
TONKKD 7.Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

8. Tilif S, Gül Y, Gürkan A, Kaçar S, Varılsuha C, Turunç V, Uyar M.
“Hastalar organ nakli seçeneğini nasıl öğreniyorlar?”
TONKKD 7.Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

9. Dheir H, Şahin S, Uyar M, Gürkan A, Turunç V, Kaçar S, BayırlıTuran D, Başdemir G.
“Polyoma virus nefropatisinde combine tedavinin greft sağkalımı üzerine etkisi.”
TONKKD 7.Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

10. BayırlıTuran D, Dheir H, Şahin S, Uyar M, Turunç V, Gürkan A.
“Böbrek nakli alıcısı on hastada görülen herpes zoster enfeksiyonlarının değerlendirilmesi.”
TONKKD 7.Transplantasyon Kongresi Özet Kitabı, Eskişehir, 14-17 Ekim 2010.

11. Turunç V, Eroğlu A, Şener T, Tabandeh B, Oruğ T, Aydın A, Güven B.
“ Tip B aort diseksiyonunun torasik endovasküler stent greftle onarımı sonrası böbrek nakli.”
TONKKD 10. Transplantasyon Kongresi, Bodrum, 15-18 Ekim 2014.

12. Turunç V, Eroğlu A, Tabandeh B, Oruğ T, Şarkışlalı K, Aydın A, Gürol T, Güven B.
“Aorto-ilyak oklüzyon nedeniyle graft disfonksiyonu gelişen renal transplant olgusunda femoro-femoral bypassla tedavi.”
TONKKD 10. Transplantasyon Kongresi, Bodrum, 15-18 Ekim 2014.

13. Eroğlu A, Turunç V, Cihandide E, Tabandeh B, Oruğ T, Güven B.
“Böbrek nakli sonrasında Escherichia coliye bağlı nekrotizan fasiit.”
TONKKD 10. Transplantasyon Kongresi, Bodrum, 15-18 Ekim 2014.

14. Eroğlu A, Turunç V, Tabandeh B, Oruğ T, Şener T, Değer E, Demir M.
“Böbrek nakli alıcısında inferior vena cava yokluğu.”
TONKKD 10. Transplantasyon Kongresi, Bodrum, 15-18 Ekim 2014.

15. Turunç V, Tabandeh B, Eroğlu A.
“Düşük mesane kapasiteli böbrek nakli hastalarında uç-yan üreteroüreterostomi ile uç-uca üreteroüreterostominin karşılaştırılması”
TONKKD 11. Transplantasyon Kongresi, Konya, 13-15 Ekim 2016.

16. Turunç V, Tabandeh B, Eroğlu A, Erol A.
“Böbrek nakli sonrası gelişen vezikoüreteral reflü tedavisinde kullanılan cerrahi onarım tekniklerinin karşılaştırılması”
TONKKD 11. Transplantasyon Kongresi, Konya, 13-15 Ekim 2016.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

•Türk Tabipler Birliği
•Türk Cerrahi Derneği
•Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
•Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Derneği
•Türk Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği

    * T.C. Kagizman Kaymakamligi tarafindan verilen Üstün Hizmet Takdirnamesi, 2009

    * Astellas Transplantasyonun Yarinini Degistirenler Toplantisi, Böbrek Nakli Olgu Sunumu 2.lik Ödülü, 2010 

Medicana Çamlıca

Adres:

Alemdağ Cd. No: 113, 34767 Üsküdar/İstanbul

Telefon: 0216 522 60 00
Çağrı Merkezi: 0850 460 6334