Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı


Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İhtisas (1998)
Mesleki Deneyim

Akademi Görüntüleme Merkezi
Akademi Tıp Merkezi
Özel Mediva Hastanesi
Liman Hastanesi
Akademi Fizik Tedavi Merkezi
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2013-2016
MedicalPark Pendik 2017-2018

Tıbbi İlgi Alanları

Girişimsel Radyoloji

Özellikli İşlem

USG ve Mammografi eşliğinde biyopsi-işaretleme
BT Eşliğinde Transtorasik Biyopsi
USG eşliğinde transrektal biyopsi
USG eşliğinde tiroid, karaciğer, pankreas biyopsi
Perkütan apse dranajı, hidatik kist, böbrek kisti, hematom eksternal drenajı
Bilimsel Yayınlar
MEME PROTEZİ ÖNCESİ VOLÜMETRİK MR ÇALIŞMALARI - EUROPAN JOURNAL OF PLASTIC SURGERY (2004-2005)
musculoskeletal mri anatomy - EUROPAN ANATOMY JOURNAL (2005)
ARAKNOİD KİST SPONTAN REGRESYON - AMERICAN NOROSURGERY ASSOCIATION (2000)
PAROTİS TÜMORLERİ 1997 - EUROPAN HEAD AND NECK CONGRESS ( COUNTRY )
RETROORBİTAL ABSE EKSTERNAL DRENAJ UYGULAMASI (DÜNYADA İLK )TÜRKİYE OFTALMOLOJİ DERGİSİ (1999)