Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi  /  1999
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi              /  2007  
Mesleki Deneyim

  Kızılırmak Sağlık Ocağı                 /   1999 – 2001

  Verem Savaş Dispanseri                 /   2001 – 2002

  19 Mayıs Üni. Kadın Doğum Pol.  /   2002 – 2007

  Akdağ Madeni Devlet Hastanesi    /    2008 – 2009

  Yıldızeli Devlet Hastanesi              /    2009 – 2012

  Sivas Numune Hastanesi                /    2012 – 2017

Özel Gültepe Hastanesi                  /     2017 – 2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Doğum - Sezaryen,

Histereskopi

Laparoskopi,

Genital Estetik Operasyonlar,

Ürojinekoloji,

Jinekolojik Operasyonlar(Rahim Alma, Yumurtalık ameliyatları,),

Gebelik Takibi,

İnfertilite Tedavisi,

Menopoz Tarama Süreçleri,