Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

Mesleki Deneyim
Ankara Dolunay Ambulans Ocak 2006-Şubat 2008
Kara ambulansı doktoru olarak yurtiçi ve yurtdışı acil ve yoğunbakım hastası transferi
Hava ambulansı ile yurtiçi ve yurtdışı acil ve yoğunbakım hastası transferi

Osmaniye Devlet Hastanesi Şubat 2008-Eylül 2009
Acil servis hekimi ve yoğunbakım hekimi olarak çalışma

Osmaniye Özel Park Hastanesi Eylül 2009-Kasım 2010
Acil servis ve yoğunbakım hekimliği

Osmaniye Özel Hayat Tıp Merkezi Aralık 2009-Temmuz 2013
Günlük poliklinik hizmetleri Gece acil servis nöbeti

Medline Hava-Kara Ambulansı Temmuz 2013-Nisan 2015
Hava ve kara acil yardım ambulansı hekimliği

Polatlı Özel Can Hastanesi Temmuz 2013-Nisan 2015
Acil servis ve yoğunbakım hekimliği

Polatlı Can OSGB, Ekim 2013-Nisan 2015
İşyeri hekimi
Polatlı Can İlkyardım Merkezi Ocak 2014-Nisan 2015
Kurucu, Kurum mesul müdürü,Kurum ilkyardım eğitmeni

DAS Özel Sağlık Hizmetleri OSGB ve Ambulans Nisan 2015-2017
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi(TANAP)
Tıbbi İlgi Alanları

Natural Gas Pipelines Projects
Çalışanların yaptıkları işe spesifik meslek hastalıkları önleme,erken teşhis etme ve takip etme çalışmaları
Poliklinik başvuruları sırasında elde edilen sağlık verileri ile yapılan iş arasında ilişkilendirme çalışmaları ve çeşitli istatistik çalışmaları
Kronik hastalık izlem dosyası oluşturma ve takibi
Hijyen ve sanitasyon uygulamaları
Tütünle mücadele;sigara bırakma kampanya,seminer ve sunumlarında aktif rol alma
WHO Pandemic and Epidemic Diseases(DSÖ Pandemik ve Salgın Hastalıklar) araştırmaları ve bu araştırma sonuçlarının çalışılan firma için koruyucu sağlık hizmetlerine dönüştürülmesi
Revir ve klinik ortamında maksimum dezenfeksiyon şartlarının sağlanması
Kalite gereklilikleri

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar