Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Çocuk Cerrahisi 1997

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi 1993

Mesleki Deneyim

Bursa Çocuk Hastanesi (1997 – 1999)

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (1999 – 2000)

Ankara Onkoloji Hastanesi (2001 – 2004)

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2004 – 2006)

İstanbul Özel 29 Mayıs Hastanesi (2006 – 2014)

Üsküdar Devlet Hastanesi (2014 – 2015)

Medistate Kavacık Hastanesi (2015 – 2017)

Özel Via Hospitals Sancaktepe (2017 – 2018)

    
Tıbbi İlgi Alanları

Cerrahi Onkoloji ve meme cerrahisi