Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
İstanbul Tıp Fakültesi, 1996 
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2002
Mesleki Deneyim
Gümüşhane Devlet Hastanesi 2003-2007
Tatvan Asker Hastanesi 2007-2008
Samsun Gazi Devlet Hastanesi 2008-2018
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar