Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1990
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Diyarbakır Dicle Üniversitesi 1995
Mesleki Deneyim
Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1996
Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998
Özel Psikotem Psikiyatri Merkezi 2006
Medıcalpark Samsun Hastanesi 2013
Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 2015
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar