Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD  2008 -2013 
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1984-1990
Mesleki Deneyim
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1990-1998
Taksim İlk Yardım Hastanesi Patoloji ABD 2004-2007
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD 2013
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2015
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Ad. 2015-2017
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar