Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2005
Mesleki Deneyim
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hast. Hastanesi
Samsun Göğüs Hast. ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar