Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi   2004
Mesleki Deneyim
Bafra Nafız Kurt Devlet Hastanesi 2004-2011
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar