Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995
Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011
Mesleki Deneyim
Van Çatak Devlet Hastanesi 1995-1997
Altınkum Sağlık Ocağı 1997-2002
Samsun Devlet Hastanesi Acil Servis 2002-2006
Ağrı Doğubeyazıd Devlet Hastanesi 2011
Özel Mediva Hastanesi 2013
Tıbbi İlgi Alanları

Özellikli İşlem

Bilimsel Yayınlar